Norwegian-Swedish translation of stillfarende

Translation of the word stillfarende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stillfarende in Swedish

stillfarende
allmenn? tyst
Synonyms for stillfarende
Similar words

 
 

More examples
1.Det er det de som sier, ikke jeg, sa Zola, som iallefall var stillfarende, beskjeden og kunne trengt forsterkeranlegg !
2.Den ene var innadvendt med stillfarende, men sterke behov for musikk, farver, ånd og kjærlighet.
3.Den fordringsløse mønstringen makter allikevel å indikere at det har vært større spenninger og motsetninger i denne stillfarende maleren enn samtid og eftertid har forestilt seg.
4.Det spørsmålet sto igjen efter at denne stillfarende hverdagsrealistiske beretning med sin fint innsmeltede, melankolske symbolbruk, var slutt.
5.Eller den mer stillfarende Yasijiro Ozu som så var så minimalistisk og nøktern i sitt filmsprog at han vel så mye spilte på det som ligger like utenfor lerretet.
6.En stillfarende skjønnhet ånder i de beste av dem.
7.Hadde bare turistsjefen blitt orientert om disse ornitologiske trekkplastre noen vingeslag fra Turistkontoret, så kunne man jo ha satset på bussekspedisjoner langs bryggene i vinter som et stillfarende alternativ til de oppstyrvekkende bilsafarier i Marka.
8.Han gir inntrykk av å være en stillfarende person som liker seg godt i kulissene.
9.Han var beskjeden og stillfarende, avskydde enhver publisitet om sin person.
10.Han var en av dem som stillfarende gikk inn i efterkrigstidens hverdag fast bestemt på å legge bak seg det vonde, og han opparbeidet seg raskt en fremragende posisjon som hotell og restaurantmann.
11.I Perus avdeling viser en stillfarende liten maler, Jeoncio Villanueva, en serie raffinertnaive malerier hvor hyssing, fuglefjær, blyanter skaper en tingenes lavmælte H. C. Andersendialog over store myke bakgrunnsflater.
12.Men det forhindrer ikke at mer stillfarende delegater er ulykkelige over den svært så høyreorienterte plattform som utformes her i Dallas.
13.Men mer enn alt dette - mer enn menneskevarm velkomst, leilighet, teddybjørn, hjelpsomhet og kretonggardiner, selv mer enn velfylt spiskammer og fryseboks - en annen, langt mer stillfarende opplevelse var den største for familien Fela de første dagene i USA.
14.Vasilij Smyslov er stillfarende, snakker gjerne dempet og er utpreget høflig - også i så måte en typisk representant for sin generasjon av sovjetrussiske sjakkmestere.
15.Vi får iallfall spillet ved hoffet, bruset fra folkemassene og det stillfarende komplott ved den blekt feige fyrst Jusupov som får Rasputin til å fremstå som nærmest overjordisk i sin dødskamp.
16.Årets ikke fullt så stillfarende prisvinner handler om den tradisjonsmettede landsbyen i myrlandskapet som blir invadert av dem som vil innføre elektrisiteten med tvang utenfra - politiske paralleller lar seg innlese !
17.Av natur var han stillfarende og beskjeden og var alltid rede til å yde hjelp.
18.Britene byr ikke bare på David Lean - den stillfarende skotten Bill Forsyth er på plass med en ny komedie," Jakten på drømmekvinnen", som skal foregå på Saga.
19.De er en minoritet, en stort sett stillfarende gruppe på 5000 spredt i 50 norske kommuner.
20.Den eier ikke de siste symfonienes høydramatiske utbrudd, den er mere lyrisk stillfarende bortsett fra finalesatsens pompøse avslutning.
21.Den stillfarende variasjonsbredden i skildringer av en aftenrøyk og et forsiktig lite glass på trammen på hans kjære Marteplassen, eller en distanseironisk formidling av luksuskniplinger på laknene i en suitetilværelse med kaffe på sølvbrett i eksotiske egne som livet måtte ha ført ham til.
22.Det er en enestående hendelse : en beskjeden, stillfarende førtiåring, flyver av profesjon, nesten uten politisk erfaring, har vunnet den største valgseieren i Indias historie og feiet alle rivaler av banen.
23.Igor Kanygin er en stillfarende kar uten de store fakter.
24.Komedien har den samme lette underfundighet som hans tidligere" Gregorys Girl" og" Local Hero - en raffinert oljekomedie" som mange husker med glede for en stillfarende stil.
25.Med Bent Berger er en god dommer og et stillfarende og vennlig menneske gått bort.
26.Med Thor Wiborg har norske og nordiske tegnere mistet en dyktig kollega, en trofast venn og ikke minst en stillfarende og utrettelig forkjemper for en yrkesgruppes anerkjennelse og rettigheter.
27.Men tro mot sin stillfarende natur, fant Hirsti seg - uten opphevelser - i å bli statssekretær i Olje og energidepartementet.
28.Normann Beijer var en stillfarende og koselig kollega, usedvanlig samvittighetsfull.
29.Nå har den iallfall utad stillfarende Erichsen bestemt seg for å tre tilbake fra sin stilling den 1. juni neste år.
30.Selma har heller ingen motforestillinger underveis mot stjernene, mens den stillfarende og beskjedne Leif blir familiens staffasje.
Your last searches