Norwegian-Swedish translation of stoppe opp

Translation of the word stoppe opp from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stoppe opp in Swedish

stoppe opp
allmenn? sluta
Similar words

 
 

More examples
1.Det gjelder ikke å stoppe opp, selv om man slutter i jobben !
2.En annen person oppdaget en rev stoppe opp ved fotgjengerfeltet i Drammensveien på motsatt side av Slottsparken.
3.Inntil 8. runde, var vi med på alle konseksjonsrunder her i landet, men nå er tiden kommet da vi må stoppe opp og spørre oss hvor vi står.
4.Også for Norge bør det imidlertid være viktig å få f.eks. amerikanske charterturister til Skandinavia til å stoppe opp her, og det er viktig at Landslaget for reiselivet og norske turistbedrifter blir med på opplegg om rundturer som kan markedsføres ute.
5.Selv om jeg har sluttet, har jeg ikke tenkt å stoppe opp, sier hun med et smil fullt av livslyst og overskudd.
6.Akillessenen merket jeg ikke noe til, men jeg tør ikke ta chansen på å stoppe opp og snakke med pressen, da kan den kanskje stramme seg, sa Mary Decker og forsvart.
7.All byggevirksomhet var iferd med å stoppe opp, hevder styret, som påpeker at dette ikke bare gjelder nybygg, men også bygninger som ved rehabilitering kunne tjene kulturformål ut fra prinsippet om" vern ved bruk".
8.Arbeidet med flysikringstjenester i flere afrikanske land, som det norske firmaet ScanTech A / S i Drammen utfører gjennom selskapet ComTec Ltd. i Tanzania, står i fare for å stoppe opp.
9.Barn har krav på å bli gitt muligheter til å stoppe opp ved det ukjente, det tilsynelatende vanskelige.
10.De forskjellige avsnitt ved kriminalavdelingen vil bli tappet for folk som skal avgis til vakten, slik at efterforskningen nærmest vil stoppe opp.
11.De få av dem som jobber innen" operating", altså med å få gode certepartier eller annen virksomhet for skipene, får knapt nok tid til å stoppe opp og tenke en gang i blant.
12.De har tid til å undres, stoppe opp og tenke, sier Thorstad Hauger.
13.Den sterke nedgangen i industriens sysselsetting er i ferd med å stoppe opp.
14.Dessuten mener hun meget bestemt at det er viktig for enhver som steller med politikk å sørge for å ha en faglig plattform å tre tilbake til dersom den politiske karriere skulle komme til å stoppe opp.
15.Dessverre ser det idag ut til at sykehjemsutbyggingen skal stoppe opp, og isteden skal det satses på billigere tiltak, slik som omsorg fra pårørende og lignende.
16.Det er en setning i Høyesterett kjennelse som det i det lange løp grunn til å stoppe opp ved.
17.Det er mange i norsk avisverden, og spesielt i den norske høyrepresse, som ved budskapet om Signe Petersens bortgang vil stoppe opp et øyeblikk, og minnes denne driftige kvinne.
18.Det er nærliggende å tro at den greske regjering frykter at det høye fødselstall blant den fattige muslimske befolkning i Thrakia kan føre til at tyrkerne i området kommer i flertall dersom emigrasjonen til Tyrkia - som har holdt det muslimske folketall i Thrakia konstant siden 1921 - skulle stoppe opp.
19.Det ser ut til at hvilken som helst arbeidskonflikt får oljevirksomheten til å stoppe opp, alt fra servering av gouda til transport, skriver Bergens Tidende (uavh.) i forbindelse med streiken i Braathens SAFE.
20.Dow Jones indeksen falt relativt kraftig i begynnelsen av forrige uke som følge av at man nå har begynt å frykte at veksten i amerikansk økonomi skal stoppe opp, og at man vil få nedgangstider neste år.
21.Efter bombeangrepet på en saudiarabisk tanker midt i forrige uke, er nervøsiteten steget betydelig i Tokyo - for de japanske skipenes sikkerhet, og ikke minst for at den kontinuerlige oljeforsyning skal stoppe opp.
22.Efter vel tre mil, måtte Berge stoppe opp noen sekunder pga. magetrøbbel.
23.Ella trives så bra i Oslo at hun har tenkt å stoppe opp noen dager før og efter konserten.
24.En slags jubileumsmilepæl må også Amalie Skraminteresserte stoppe opp ved i 1984.
25.Endel blir da også for konkret beskrivende, det oppstår ingen friksjon som tvinger leseren til å stoppe opp, undre seg, reflektere, meddikte...
26.Fremsynte politikere bør vel heller legge prestisje i å stoppe opp for nøye å undersøke boligbehovet i Oslo - slik at vi ikke får svenske tilstander.
27.Førstehåndsverdien av laks og regnbueørret har steget med 3050 prosent pr. år, og foreløbig er det lite som tyder på at denne veksten skal stoppe opp.
28.Hensikten er å få forklart dem hva som vil inntre dersom idretten ikke får andre midler enn det som står i regjeringsgarantien, og som vil føre til at vi på anleggssektoren vil stoppe opp totalt, sier NIFpresidenten.
29.Hvis Staten i en kampsituasjon fant på å utestenge alle statsansatte fra sine arbeidsplasser, ville Norge stoppe opp.
30.Hvis andre land gjorde det samme, ville inflasjonen stoppe opp, og hvis ikke, ville kroneverdien øke, slik at vi heller ikke ville importere noen inflasjon.
Your last searches