Norwegian-Swedish translation of strek i regningen

Translation of the word strek i regningen from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

strek i regningen in Swedish

strek i regningen
allmenn? linje i propositionen
Synonyms for strek i regningen

 
 

More examples
1.Bom på fjerde skudd på liggende var en liten strek i regningen, og Kvalfoss hadde fire mann foran seg da han bega seg ut på femkilometeren før stående.
2.Det var en strek i regningen for Televerket som nå må konkurrere på lik linje med alle andre.
3.En slik lov ville innebære en alvorlig strek i regningen for Reaganadministrasjonen.
4.For Hart er det imidlertid en strek i regningen at intervjuer med flere av Mondales velgere bekrefter at mange av dem bestemte seg nærmest i siste øyeblikk.
5.For Mondale er Harts seier en strek i regningen, men han er overbevist om at han står adskillig sterkere i andre stater.
6.For Mondale er det en alvorlig strek i regningen at det var såvidt båten bar i tidligere president Jimmy Carters hjemstat.
7.For Washington er det en ytterligere strek i regningen at Zhao ikke har vært villig til å gå inn på det amerikanske forslag om en firemaktskonferanse om Koreas fremtid.
8.Men han legger ikke skjul på at sjokknederlaget mot Stoke 2. juledag var en stygg strek i regningen.
9.Men i informerte kretser blir det ikke lagt skjul på at det kommer som en overraskende og ubehagelig strek i regningen.
10.Da jeg kom til villaporten ventet det meg en strek i regningen : en liten folkemengde, om De unnskylder paradokset, hadde klumpet seg forventningsfullt foran gjerdet.
11.Det var en strek i regningen, men forøvrig stiller vi med fullt lag mot Nordstrand, avslutter Vidar Bauer.
12.Det var en strek i regningen.
13.Ikke minst derfor kom den norske OLboikotten av MoskvaOL som en lei strek i regningen, og det tilbakeslaget brukte han lengre tid på å komme over.
14.Men for herrelandslaget var det nok en strek i regningen at de beste nasjonene legger beslag på de gjeveste plassene på resultatlisten.
15.Sivilingeniør Erik Tandberg siertil Aftenposten at raketthavariet er en strek i regningen for de nasjoner som allerede er med i programmet.
16.Til tross for suksessen var det nok en strek i regningen at det nettopp var Andre Krogsæter som var mannen bak LSKs cupseier.
Your last searches