Norwegian-Swedish translation of streke

Translation of the word streke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

streke in Swedish

streke
allmennverb dra linjer
Derived terms of streke
Anagrams of streke
More examples
1.Krigen skulle komme til å endre det levnedsløp som hadde tatt fatt på å streke opp sine linjer.
2.Stadig skrives det tykke biografier for å streke opp konturene i hans mangfoldige liv.
3.Hovedoppgaven blir å streke opp en selvstendig norsk linje og kjempe for en atomvåpenfri sone i Norden, mot USA og NATOs kurs, som den borgerlige koalisjonen har underkastet seg uten betingelser, skriver Pravdas Nordenkorrespondent Mikhail Kostikov.
4.Det er blitt nærmest normalt å bruke øyenskygge og streke opp øynene som i det gamle Egypt.
5.Nå avsluttet hun med å streke opp amorbuen med en dyprød leppestift.
Similar words

 
 

streke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) strekestrekendestreket
Indikative
1. Present
jegstreker
dustreker
hanstreker
vistreker
derestreker
destreker
8. Perfect
jeghar streket
duhar streket
hanhar streket
vihar streket
derehar streket
dehar streket
2. Imperfect
jegstreket
dustreket
hanstreket
vistreket
derestreket
destreket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde streket
duhadde streket
hanhadde streket
vihadde streket
derehadde streket
dehadde streket
4a. Future
jegvil/skal streke
duvil/skal streke
hanvil/skal streke
vivil/skal streke
derevil/skal streke
devil/skal streke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha streket
duvil/skal ha streket
hanvil/skal ha streket
vivil/skal ha streket
derevil/skal ha streket
devil/skal ha streket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle streke
duville/skulle streke
hanville/skulle streke
viville/skulle streke
dereville/skulle streke
deville/skulle streke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha streket
duville/skulle ha streket
hanville/skulle ha streket
viville/skulle ha streket
dereville/skulle ha streket
deville/skulle ha streket
Imperative
Affirmative
dustrek
viLa oss streke
derestrek
Negative
duikke strek! (strek ikke)
dereikke strek! (strek ikke)
Your last searches