Norwegian-Swedish translation of sukke

Translation of the word sukke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sukke in Swedish

sukke
allmennverb sucka
Synonyms for sukke
Derived terms of sukke
Anagrams of sukke
More examples
1.Efter ti års skolegang skal Camilla, Karin og mange tusen russ snart innlemmes i de voksnes rekker - og selv sukke oppgitt (og lengselsfullt) over russens løssluppenhet.
2.Her ligger allerede internatskolen for 35 elever på den tidligere Sukke gård.
3.Hun er folkelig, men appellen hennes hører dessverre hjemme i små miljøer der hun kan sukke tungt sammen med andre over at evangeliet dessverre ikke har nådd langt nok.
4.I tillegg til de store tingene, er det efterspørsel efter så forskjellige ting som ski og etasjeovner, med priser henholdsvis på ca. 2000 kr. og 7000 kr. Og mange av leserne vil nok sukke ved denne opplysning og tenke på siste loftsrydning, og den dag de demonterte støpejernet og fikk inn en sjelløs parafinkamin i stuen.
5.Markedets kvinnelige direktør Karol Kulik kunne sukke lettet.
6.Mens vi i pressen ennå ikke er ferdige med å sukke over den dårlige norske OLinnsatsen i Los Angeles, også på friidrettssiden (vi fikk jo ikke den gullmedaljen vi delte ut lenge før OL), har Tamburstuen et helt annet syn på innsatsen.
7.Mørkhårede Sophia og vekselblonde Brigitte, som fikk menn til å sukke henført utover i 50, 60 og 70årene, ble født med åtte dagers mellomrom i 1934 - Brigitte i en efterhvert besteborgerlig Parisfamilie, Sophia i slummen i Napoli, av en mor som raskt ble forlatt av barnefaren.
8.Om en fyrstes undersåtter talte to, tre eller fire sprog, og om folk med ett og samme sprog måtte sukke under to, fem eller 20 fyrster, var det ikke noe unormalt i dette.
9.Politiet ser en skurk flykte i en bil, en snerten toseter, og kan bare sukke.
10.Jeg har ikke lenger lyst til å sukke resignert over skjødesløs og ukyndig kritikerbehandling, eller i mange tilfelle ignorering, i en engere krets av forståelsesfulle og oppgitte kolleger.
11.Men om San Marino - landet vi befinner oss i - kunne tale, ville vi høre det sukke, kanskje enda tyngre enn Pierres far.
12.NAVNET Anastenaria er avledet av det greske verbet anastenazo : å sukke.
13.Noen vil nok igjen sukke over at gammelt kinointerniør går tapt, at et stykke kulturhistorie forsvinner, som med Victoria og de andre kinoene på Karl Johan, som med fordums KinoPaleet.
14.Så er altså en av tidens virkelig alvorlige problemer blitt løst, og tusener på tusener av trofaste Coladrikkere kan svelge skuffelsen og sukke lettet.
Similar words

 
 

sukke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sukkesukkendesukket
Indikative
1. Present
jegsukker
dusukker
hansukker
visukker
deresukker
desukker
8. Perfect
jeghar sukket
duhar sukket
hanhar sukket
vihar sukket
derehar sukket
dehar sukket
2. Imperfect
jegsukket
dusukket
hansukket
visukket
deresukket
desukket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sukket
duhadde sukket
hanhadde sukket
vihadde sukket
derehadde sukket
dehadde sukket
4a. Future
jegvil/skal sukke
duvil/skal sukke
hanvil/skal sukke
vivil/skal sukke
derevil/skal sukke
devil/skal sukke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sukket
duvil/skal ha sukket
hanvil/skal ha sukket
vivil/skal ha sukket
derevil/skal ha sukket
devil/skal ha sukket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sukke
duville/skulle sukke
hanville/skulle sukke
viville/skulle sukke
dereville/skulle sukke
deville/skulle sukke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sukket
duville/skulle ha sukket
hanville/skulle ha sukket
viville/skulle ha sukket
dereville/skulle ha sukket
deville/skulle ha sukket
Imperative
Affirmative
dusukk
viLa oss sukke
deresukk
Negative
duikke sukk! (sukk ikke)
dereikke sukk! (sukk ikke)
Your last searches