Norwegian-Swedish translation of svinge

Translation of the word svinge from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svinge in Swedish

svinge
våpenverb svinga
Synonyms for svinge
Derived terms of svinge
Similar words

 
 

More examples
1.Droppop"," New Deal" og" Cach" er alle grupper som kan få det til å svinge.
2.Det er vanskelig å lese det som står på underskiltene, når man kommer i en fei og skal svinge.
3.Likevel kan det gå lenge til neste gang jeg klarer det samme, men bare vissheten om at jeg skyter sikrere gjør at det er lov å se forholdsvis lyst på mulighetene fremover, selv om jeg gjerne medgir at i denne bransjen kan det svinge fort fra seier til nederlag eller omvendt.
4.Men er det da din mening å svinge skolemesterens svøpe over norsk presse ?
5.Men hvorfor blir det da så sjelden grønt for biler som skal svinge til venstre inn på en nesten tom Ringvei ?
6.Norskfaget er nok fremdeles et fag der det" sysles" med mye, men jeg tror pendelen er i ferd med å svinge i retning av økt forståelse for å rendyrke morsmålet.
7.Når man kommer fra Sørkedalen, Bærum eller Lysaker og skal svinge ned Griniveien mot byen, er snefonnene så brede at bilistene tvinges over i motgående kjørebane.
8.Vi må ikke bli overrasket over at oljeinntektene vil svinge opp og ned i årene fremover.
9.Vi skal møte folket, og det skal svinge litt, men ikke for mye, av musikken, sier Ida Dyvik.
10.Aftenpostens glade sommerteam som skal få det til å svinge der feriefolket møtes.
11.Arkeologiske funn tyder på at kineserne allerede for 3000 år siden kunne svinge opp med ganske raffinerte retter på kjøkkenet.
12.Av natur er jeg følsom, og jeg kan derfor svinge endel, fra å være langt oppe til langt nede.
13.Bare drosjer og bilister med påviselig ærend til Stortinget har lov til å svinge til høyre fra Rosenkrantz gate.
14.Bilorganisajonenes samarbeidsutvalg henstilte torsdag til Regjeringen å fastsette en nasjonal oljepris, slik at bensinprisene her i landet ikke lenger skal svinge med kursen på amerikanske dollar.
15.Blostoppbandet fikk det til å svinge både på scenen og i salen, der henrykte tilhørere trampet takten og sang med av full hals.
16.Bussen vil nå kjøre ned i Apotekergaten, svinge inn i Pilestredet og ut i Grensen.
17.DENNE høsten vil en ganske alminnelig bilist svinge ut på Mosseveien / E6 og ha et menneskeliv på samvittigheten innen dagen er omme.
18.Da må folk gjerne svinge seg, men utgangspunktet for at de kommer, må være fordi det er jeg som opptrer.
19.Den nye teknikken med å svinge bestemte hudlapper fra kroppsdel til kroppsdel er ikke mer enn ca. fem år gammel her i landet og krever temmelig mye av kirurgen.
20.Den omkomne og kameraten gikk tilbake mot avkjøringsfeltet mot Frogner, og der ble 26åringen påkjørt av en bil som forsøkte å svinge til venstre for å unngå påkjørselen, men for sent.
21.Den ru, hese, skarpe stemmen skjærer rett inn i ryggmargen, får rockn rollen til å svinge djevelsk og får de mest sviskebetonte balladene til å virke ærlig innlevd.
22.Der kan det nemlig svinge fra de helt store høyder til den dypeste bølgedal.
23.Dersom Aftenposten er uenig i dette, hadde det vært fruktbart og inspirerende om avisen hadde formulert denne uenighet, i stedet for å svinge spanskrøret over min rygg på grunn av meninger jeg ikke har og heller ikke har gitt uttrykk for.
24.Derved håper politiet at nyttetrafikken i Nedre Vollgaten uten særlige problemer skal kunne svinge ned Tollbodgaten.
25.Det ble hilst med Sveriges flagg, gjort honnør og blåst fanfare til ære for Værnø, som svarte med å svinge med ambassadør Rogstads flosshatt.
26.Det er viktig å verne bomiljøene mot unødig trafikk, men pendelen må ikke svinge så langt den andre veien at man fullstendig glemmer at både personer og bedrifter ofte er avhengige av bilen i dagliglivet, sier Erling Norvik.
27.Det gjør blant annet at store lastebiler som kommer sydfra må kjøre helt oppom Helsfyr for å komme slik til at de kan svinge inn i Hedmarksgaten.
28.Det var nemlig så at kobberprisen kunne svinge på verdensmarkedet.
29.Det å svinge fra håp til skuffelse fører ikke til noe, men det å adoptere et barn, gi det hjem og familie, er en målrettet handling.
30.Dobbelte folder blir en detalj å notere, de skal få skjørtene til å svinge.
Your last searches