Norwegian-Swedish translation of synes åpenbart

Translation of the word synes åpenbart from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synes åpenbart in Swedish

synes åpenbart
tilsynelatendeother synbarligen
Synonyms for synes åpenbart

 
 

More examples
1.Det som synes åpenbart riktigst er at Hydro kjøper ÅSV og driver sin samlede aluminiumvirksomhet som et datterselskap.
2.Det synes åpenbart at DFI, som nykommere i fjerdedivisjon, virkelig begynner å føle pressset om å måtte vinne og atter vinne for å holde Fossum bak seg.
3.Det synes åpenbart at Willochs innsats her er savnet, men det understrekes fra statsministerens kontor at Willoch til tross for sitt sykeleie konsulteres med jevne mellomrom av sine nærmeste medarbeidere.
4.Det synes åpenbart de som bor der.
5.Det synes åpenbart riktigst at Hydro kjøper ÅSV og driver sin samlede aluminiumvirksomhet som et datterselskap.
6.En hovedårsak til at 77 prosjektet ennå ikke er gitt grønt lys, synes åpenbart å være at man til nå ikke har fått stor nok respons hos flyselskapene. en annen viktig faktor er at Boeing for tiden opplever et svært godt salg av selskapets nyeste tilvekst, en forlenget versjon av Boeing 737, kalt 737300.
7.FOLKEFLERTALLET synes åpenbart også at forbudslinjen snart er kommet til veis ende.
8.Men det synes åpenbart at behovet vil ligge i størrelsesorden 200 millioner.
9.Men det synes åpenbart at hverken Treholt eller hans sovjetiske oppdragsgivere har vært klar over at de har hatt selskap.
10.Det synes åpenbart at PRD vil velge å sitte på gjerdet i tiden fremover og satse på at den president som blir valgt i januar, oppløser nasjonalforsamlingen og skriver ut nyvalg neste år.
11.Det synes åpenbart at Willochs og Norviks parti ikke i tilstrekkelig grad har klart å få gjennomslag for sitt budskap.
12.Det synes åpenbart at de ansattes fire represenanter i bedriftsforsamlingen ville få støtte av sekretær Ivar Skredderhaug i Norsk Arbeidsmandsforbund, og av Kiristi Knudsen, som er fra Finnmark.
13.Det synes åpenbart at det er" haukene" i regimet, anført av innenriksminister Tomas Borge, som nå fører an.
14.Det synes åpenbart at sammensetningen ikke må gjøres på politisk grunnlag.
15.Det synes åpenbart at teknikken får en rekke juridiske, sosiale og etiske problemer i sitt kjølvann.
16.Det synes åpenbart for meg at Satan og hans lakeier bruker de samme inngangsporter til sinnet i sin manipulasjon av oss mennesker.
17.Og dessuten synes åpenbart mange svensker at hele avhandlingen, som forskning betraktet, hører hjemme nettopp der - i nevnte skål.
18.Svartberg synes åpenbart at det er blitt påfallende mange utenlandske navn på postkassene i drabantbyområdene.
19.Under foregivende av at dette er den eneste veien til økonomisk selvstendighet for kvinner, står man på barrikadene for sin drøm om et gjennomkollektivisert fremtidssamfunn - hvor kanskje ingen kan være økonomisk selvstendig - og synes åpenbart at dette målet er verd sin pris, er verd den prisen som må betales, og som består i at småbarna mister sin mor.
Your last searches