Norwegian-Swedish translation of syntaks

Translation of the word syntaks from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

syntaks in Swedish

syntaks
lingvistikknoun syntax
Similar words

 
 

Wiki
Syntaks er læren om hvordan ord settes sammen til større enheter, det vil si setninger og fraser. Forskjellige språk har forskjellige regler for hvordan dette skjer, både med hensyn til ordstilling og syntaktiske avhengigheter som samsvarsbøyning (kongruens) og kasustilordning. Ordstilling, setningsleddenes oppbygning og funksjon, setningers struktur, markering av relasjoner mellom setningsledd (ved eksempelvis partikler eller kasus) og hvordan enkelte setningstyper kan avledes av andre (slik som passivsetninger av aktivsetninger), er viktige emner innen syntaksen.

More examples
1.Bare tenk på Vesaas beskrivelse av vinteren i boken" Isslottet", sier nordlandsrepresentanten, og hennes egen syntaks klinger enda klarere ved tanken.
2.Den norske syntaks har variasjonsmuligheter som bør dyrkes med flid.
3.Dette eksemplet på klar tanke og korrekt syntaks, skrevet av en norsklærer som ikke kjenner kjønnet på løsning og ikke vet forskjell på og og å, er den faglige veiledning en lærebokforfatter får av en offentlig oppnevnt konsulent.
4.Goethe var nok lur som gjemte synden bak rim og gammeldags syntaks, så er den ikke så lett å få øye på.
5.Lange setninger og en vanskelig syntaks gjør gjendiktningen av" På sporet av den tapte tid" til en oversettelsesbragd, som AnneLisa Amadou har brukt mange år av sitt liv på å gjennomføre.
6.Likheten med verbal syntaks og verseføtter bør ikke ta lyset fra utstillingens hovedbudskap : bildet som visuell formidling i tid og rom.
7.Og norsklærerne sitter igjen med leseboken og tekster som er syttiåtti år gamle, og som har en rettskrivning og en syntaks som ville skremme vettet av en syttenåring før hun hadde lest en side.
8.Ordvalg og syntaks må f.eks. være bunnforskjellig i et kåseri, en doktordisputas, et debattinnlegg, en replikk, en minnetale eller i en preken.
9.Vers og syntaks ble bannlyst.
10.Dere sitter ansikt til ansikt, og situasjonsfellesskapet oppveier effektivt uryddig syntaks og ussel artikulasjon.
Your last searches