Norwegian-Swedish translation of systematisere

Translation of the word systematisere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

systematisere in Swedish

systematisere
ordnendeverb systematisera
Synonyms for systematisere
More examples
1.Ikke minst ønsker vi en intim kontakt med tollvesenet som nå er i ferd med å utvikle et datasystem for bedre å kunne systematisere egne informasjoner.
2.Vi håper å kunne gi både en kronologisk fremstilling og å systematisere stoffet tematisk, sier Kari Vogt til Aftenposten.
3.Alternativ Framtid skal selvsagt ikke gjøre alt dette alene, men man kan bl.a. systematisere endel viten.
4.Boken er et forsøk på å systematisere et svært komplisert område innen ernæringsvitenskapen, og er samtidig en popularisering for å gjøre kunnskapen anvendbar for folk flest.
5.Formålet med undersøkelsen er å samle og systematisere opplysninger basert på faktiske forhold, som kan danne grunnlag for å gi våre ryggmargskadede bedre behandlings og andre tilbud enn de har idag.
6.Generelt kan man si at de har lært å systematisere både seg selv og sin tid.
7.Men det er vanskelig å systematisere dette i en samlet statistikk ut fra de forskjellige beskrivelsene, sier Sundby.
8.Men intet er gjort for å systematisere erfaringer herfra med tanke på nødvendige forbedringer i skolens undervisning, sa Svein Sjøberg.
9.Næss forklarer at man ikke kan systematisere bittreaksjonene.
10.Skal man forsøke å systematisere dem, kan man starte med ytterpunktene.
11.Helsesenteret er ikke bare et spennende sted som byr på mange utfordringer, men også ypperlig egnet til å vinne og systematisere kunnskaper, som kommer funksjonshemmede og deres familier direkte til gode.
12.Hensikten er å bevare, systematisere og gjøre tilgjengelig historiske data om folks levekår.
13.Vi arbeider på spreng for å systematisere alle biltipsene.
14.Den tar i første omgang sikte på å samle og systematisere opplysninger om de ryggmargskadedes rehabilitering, og om den enkeltes livssituasjon som helhet.
15.Det tar i stor grad sikte på å samle og systematisere informasjon om de enkelte, som skal formidles til myndighetene, undervisnings og læreinstitusjoner, fagpersonell, det sosialmedisinske hjelpeapparat i lokalsamfunnet, pasientene og deres pårørende.
16.En annen ting er at man sikkert kan rydde opp i og systematisere skiltingen bedre.
17.En intern gruppe arbeider med et opplegg for å sanere og systematisere mer enn 30 forskrifter som gjelder ledighetstrygden, skriver direktoratet i en pressemelding.
18.Et av prosjektets delmål er å utarbeide en bedre metode for byggherren til å definere og klargjøre sine behov, og å systematisere de forskjellige krav som skal stilles til nybygget.
19.For første gang har man i det siste året forsøkt å registrere og systematisere ventekøene.
20.For å systematisere og gjøre kalkingsarbeidet bedre, gir Kalkingsprosjektet ut en håndbok.
21.Først når vi er kommet så langt at vi kan systematisere vårt materiale, kan man si at man vet nok om barn flest.
22.I vår mangfoldige tid er det stadig viktigere med tverrfaglig kommunikasjon, og vi har nå en egen gruppe som arbeider med å systematisere en slik kontakt.
23.Klassetilbudet medfører dessuten at Veritas skal systematisere data og erfaringer fra de ulike utbyggingsprosjektene noe selskapet sier helt klart vil få ned risikoen for at det skal skje ulykker.
24.NESTE trinn er å systematisere datatekster fra ulike kilder, slik at de kan danne et bredere grunnlag for juristens beslutninger.
25.Også Akvaforsk på Ås og NIVA er trukket inn i arbeidet, og skal blant annet være med på å systematisere og vurdere det innsamlede materialet.
26.Politiavdelingssjef Leif A. Lier opplyser at Oslopolitiet har høy prioritet på saker som gjelder vold mot eldre, og man har nå begynt å systematisere efterforskningen, bl.a. ved kartlegging av ran og overfall og en egen efterforskningsgruppe.
27.Politiet lever av å systematisere opplysninger, og datamaskiner gir nye muligheter til å bekjempe kriminalitet.
28.Regjeringen har bebudet en lov om private høgskoler som i tillegg til å systematisere den statlige tilskuddsordning til private høyskoler også vil gi disse eksamensrettigheter på linje med våre offentlige universiteter og høyskoler.
29.Rådet skal i tillegg til å drøfte spørsmål om diagnoser, behandlings og hjelpetiltak for M.B.D.barn, også samle og systematisere kunnskapene om M.B.D. Videre skal rådet utvikle informasjonsmateriale og delta i informasjonsformidling til sine egne faggrupper.
30.Samtidig er det viktig å ordne og systematisere det fyldige materiale.
Similar words

 
 

systematisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) systematiseresystematiserendesystematisert
Indikative
1. Present
jegsystematiserer
dusystematiserer
hansystematiserer
visystematiserer
deresystematiserer
desystematiserer
8. Perfect
jeghar systematisert
duhar systematisert
hanhar systematisert
vihar systematisert
derehar systematisert
dehar systematisert
2. Imperfect
jegsystematiserte
dusystematiserte
hansystematiserte
visystematiserte
deresystematiserte
desystematiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde systematisert
duhadde systematisert
hanhadde systematisert
vihadde systematisert
derehadde systematisert
dehadde systematisert
4a. Future
jegvil/skal systematisere
duvil/skal systematisere
hanvil/skal systematisere
vivil/skal systematisere
derevil/skal systematisere
devil/skal systematisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha systematisert
duvil/skal ha systematisert
hanvil/skal ha systematisert
vivil/skal ha systematisert
derevil/skal ha systematisert
devil/skal ha systematisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle systematisere
duville/skulle systematisere
hanville/skulle systematisere
viville/skulle systematisere
dereville/skulle systematisere
deville/skulle systematisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha systematisert
duville/skulle ha systematisert
hanville/skulle ha systematisert
viville/skulle ha systematisert
dereville/skulle ha systematisert
deville/skulle ha systematisert
Imperative
Affirmative
dusystematiser
viLa oss systematisere
deresystematiser
Negative
duikke systematiser! (systematiser ikke)
dereikke systematiser! (systematiser ikke)
Your last searches