Norwegian-Swedish translation of tøye

Translation of the word tøye from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tøye in Swedish

tøye
allmenn? stretch
Synonyms for tøye
Derived terms of tøye
Similar words

 
 

More examples
1.Tendensen til å utvide dette området kan tøye privatiseringen over på ventelistekirurgien via den plastiske kirurgi.
2.DEN utvikling som man nå kan registrere, med forsøk på å tøye bestemmelsene lenger enn lengst, viser med all tydelighet at det er vanskelig å drive nærradio uten ordnede inntekter.
3.De forsøker å tøye grensene.
4.Den sterke stigning i år har ført til et ekstra press på sykehuset, og personalet har måttet tøye seg langt, sier Hafnor.
5.Det er nemlig utrolig hvor langt man kan tøye en og samme øvelse.
6.Det nytter ikke å tøye velviljen altfor langt.
7.Det var ingen stor gard med premiebesetning, en måtte tøye seg og dra høyet gjennom mange glugger før det kom i krøtterkjeften.
8.Dette problemet kan løses ved å legge 8. mai til 9. eller kanskje 10. mai, skjønt det er kanskje å tøye det litt langt.
9.Disse hovedprioriteringer er det ikke ventet strid om i Stortingets samferdselskomite som nå arbeider med saken, selv om Høyre nok måtte" tøye" seg noe under arbeidet med Jakobsens tilleggsmelding.
10.Dog tror vi på en avgjørelse uten å måtte tøye regelverket til det ytterste.
11.Efter flere år med sterk argumentasjon for betydningen av å tøye verdens oljeressurser, er dette argumentet nå tilsynelatende forlatt.
12.En økning har vært mulig både fordi Universitetet har fått tilsammen hele 15 nye stillinger iår, og fordi man forsøker å tøye både arbeidskapasitet og romsituasjonen, sa rektor Waaler ved Universitetets årsfest idag.
13.Forhandlingsleder Per Harald Grue, som står i spissen for Statens forhandlere, sier at man er villig til å tøye seg, men at det går en" klar grense".
14.Grete Doresius (foran) får Høvikjoggere til å tøye på muskler de knapt ante eksisterte.
15.Her er Gary Goodchild som får hjelp til å tøye ut.
16.Hun opplevde at datteren forsøkte å tøye grensene, og stadig ble lenger ute om kveldene, at hun forandret seg og ble oppfarende.
17.Kolleger står og ser på avkledningen, og nakne må man bøye og tøye for å forsikre tollerne om at det ikke finnes narkotika i kroppens såkalte hulrom.
18.Konsekvensen av det burde være at myndighetene og næringslivet nå satser maksimalt på å beskjeftige de unge, ved å tøye undervisningsstellet til bristepunktet og ved å tilby midlertidige jobber.
19.Løypebasene er folk som er vant til å stå på, og tøye arbeidsmiljøloven.
20.Man må aldri tøye seg for langt i første omgang, iallfall ikke før man har varmet opp, understreker fysioterapeut Stein FallangLarsen, som her støtter opp om Ingrid Braates" flate" og korrekte ryggstilling under strekkøvelsen.
21.Men det må være galt å tøye rettssikkerheten så langt at den skjuler alvorlige kriminelle handlinger som vårt samfunn er opptatt av å avdekke, svarte Huuse.
22.Men å bli omfavnet av oberst Gadafi var å tøye vennekretsen for langt for Scargill og hans nærmeste medarbeidere.
23.Og det gjelder å tøye kronen lengst mulig i disse dyre tider.
24.Og godt humør får du på kjøpet, sier Valborg Hagfelt - det levende bevis på at den ellers naturbestemte sammenheng mellom årenes og all kjødets gang til de grader lar seg bøye og tøye.
25.Og vi kan heller ikke helt se nødvendigheten av Guttorm Hansens (a) innsats igår for å konstruere en politisk strid om disse ting, ved å tøye utenriksministerens uttalelser lenger enn det fantes rimelig grunnlag for.
26.Riksmeglingsmannen trer inn i bildet og forsøker å tøye litt fra hver kant.
27.The Alan Parsons Project med Alan Parsons og Eric Woolfson i sentrum, har lenge ivaretatt de mer pompøse toneganger i engelsk poprock, dog uten å tøye grensene så langt som Pink Floy.
28.Veksten i eldre bartrebestand kan være ganske utholdende, så en taper lite i masseproduksjon ved å tøye ut omløpet, f.eks. 2030 år ut over det som regnes for normalt.
29.Noen vil tøye den, slik at mer blir forbudt enn nå.
30.Vi vil tøye oss til det ytterste for å imøtekomme de unge i deres ønsker for opplæring.
Your last searches