Norwegian-Swedish translation of tøyse

Translation of the word tøyse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tøyse in Swedish

tøyse
allmenn? dåre
Synonyms for tøyse
Anagrams of tøyse
Similar words

 
 

More examples
1.Vi vil ikke tøyse med dette, sier Bollum, som gjør det klart at man i Sporveiene beklager de forsinkelser som er skjedd.
2.La oss slutte å tøyse.
3.Men også vi småfolk står igjen med takk til en som brukte dyrebar tid og høyt talent til å tøyse litt med oss.
4.Seiling er blitt en tøff sport og ingen har tid eller lyst til å tøyse om kvelden.
5.Så toalettene var det eneste stedet der de kunne prate og tøyse litt.
Your last searches