Norwegian-Swedish translation of takluke

Translation of the word takluke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

takluke in Swedish

takluke
allmenn? taklucka
Similar words

 
 

More examples
1.Begge var beruset da de kom seg inn i forretningen via en takluke.
2.Fengselsbetjenter og politifolk som strømmet til, oppdaget at gitteret ved en takluke på en lagerbygning var brutt opp.
3.Fra bilvindu og takluke ble elg, rådyr og hare slaktet ned.
4.Men man fant en takluke som var brutt opp.
5.Vi antar at det er en Audi 100 av nyere modell med takluke og sort spoiler.
6.Det var ingen kjellerlem i rommet, ingen takluke.
7.Rømlingene kom seg ut via en takluke, og firte seg ned fra fengselsbygningen ved hjelp av en brannslange.
8.Tyvene hadde kommet seg inn via en takluke.
Your last searches