Norwegian-Swedish translation of taksere

Translation of the word taksere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

taksere in Swedish

taksere
verdverb taxera
Synonyms for taksere
Derived terms of taksere
More examples
1.Aftenposten lot fire takstmenn uvitende om hverandre taksere samme bolig, som var til salgs i Ammerudveien 94 B. Huset halvparten av vertikalt delt tomannsbolig på brutto 200 kvadratmeter - ble solgt for 1,025 millioner.
2.Denne skal taksere - som en engangsforeteelse - ni hytter m / parsell for å komme frem til en gjennomsnittlig kvm.pris for ny kolonihytte med parsell.
3.Forskjellen mellom utregnet verdi dengang og salgssummen nu er gevinsten - men i denne summen kan man trekke fra verdien av egeninnsats, som også lar seg taksere.
4.Styret i avdelingen engasjerte ifjor vår det offentlig godkjente takseringsfirma Veritas for fast eiendom, Boliginstituttet i Oslo til å taksere hyttene.
5.Advokater og meglere vil normalt bare taksere forbedringer som er gjort i en slik leilighet og eventuelle spesielle fordeler som er knyttet til leiekontraktene.
6.Firmaet som skulle taksere våpnene har nå spurt om å få se kvitteringen, men det har ikke mannen.
7.Ialt ønsker kommunen å taksere ca. 500 statlige eiendommer med 800 bygninger i forbindelse med en generell omtaksering av all eiendom i Oslo.
8.Oslo formannskap har vedtatt at kommunen skal be Forbruker og administrasjonsdepartementet om adgang til å taksere Statens eiendommer i byen.
9.Oslo håper å få tillatelse fra Forbruker og administrasjonsdepartementet til å taksere Statens eiendommer i hovedstaden.
10.Oslo kommune vil trolig om kort tid rette en henstilling til Forbruker og administrasjonsdepartementet om adgang til å taksere alle Statens ca. 500 eiendommer og 800 bygninger i hovedstaden.
11.Representanter for de to departementer har i fellesskap fortolket eiendomsskatteloven slik at den ikke gir hjemmel for å taksere eiendommer som efter loven er fritatt for skatt.
12.Underhåndsdrøftelser kemneren har hatt med skattelovavdelingen i Finansdepartementet, konkluderer med at Oslo ikke har anledning til å taksere Statens eiendommer uten at det foreligger samtykke fra Forbruker og administrasjonsdepartementet (FAD).
Similar words

 
 

taksere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) takseretakserendetaksert
Indikative
1. Present
jegtakserer
dutakserer
hantakserer
vitakserer
deretakserer
detakserer
8. Perfect
jeghar taksert
duhar taksert
hanhar taksert
vihar taksert
derehar taksert
dehar taksert
2. Imperfect
jegtakserte
dutakserte
hantakserte
vitakserte
deretakserte
detakserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde taksert
duhadde taksert
hanhadde taksert
vihadde taksert
derehadde taksert
dehadde taksert
4a. Future
jegvil/skal taksere
duvil/skal taksere
hanvil/skal taksere
vivil/skal taksere
derevil/skal taksere
devil/skal taksere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha taksert
duvil/skal ha taksert
hanvil/skal ha taksert
vivil/skal ha taksert
derevil/skal ha taksert
devil/skal ha taksert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle taksere
duville/skulle taksere
hanville/skulle taksere
viville/skulle taksere
dereville/skulle taksere
deville/skulle taksere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha taksert
duville/skulle ha taksert
hanville/skulle ha taksert
viville/skulle ha taksert
dereville/skulle ha taksert
deville/skulle ha taksert
Imperative
Affirmative
dutakser
viLa oss taksere
deretakser
Negative
duikke takser! (takser ikke)
dereikke takser! (takser ikke)
Your last searches