Norwegian-Swedish translation of tallrike

Translation of the word tallrike from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tallrike in Swedish

tallrike
allmenn? många
Synonyms for tallrike
Similar words

 
 

More examples
1.Hjemlandene" er betegnelsen på de tallrike små og spredte flekker på kartet som tilsammen utgjør bare 14 prosent av SydAfrikas areale, og som det hvite regimet har avsatt for det store sorte flertallet.
2.Ja, og ikke bare i en revy, men i samtlige amatørrevyer og i tallrike profesjonelle.
3.1030 % rasjonaliseringsgevinst er påpekt i tallrike pilotprosjekter og skal nå bygges ut.
4.7. sansen inneholder tallrike notater fra året 1940.
5.Alt dette stoff er redelig ordnet, dokumentasjonene fra Øverlands penn og bøker er også tallrike og utførlige.
6.Andre fiskesorter er igjen blitt mer tallrike i Rhinen de siste år, som ål, karpe, gjørs, sutter og i delstaten NordrheinWestfalen - der Ruhr området ligger - er antall sportsfiskere firedoblet på åtte år.
7.Andreas Sørensen efterlater seg tallrike venner som nå vil savne hans varme menneskelighet.
8.Arguspiken med sin kjære Nilfisk støvsuger og teppebehandler fra Nilfisk Elektro som er en av de tallrike nyttige hjemmehjelpere i Arguslotteriet.
9.At denne typen forsvar ikke er teori, som Norton later til å tro, viser tallrike eksempler.
10.Avisen skrev at ikke en eneste vesttysk regjeringsrepresentant har deltatt på tallrike minnemøter i de tidligere nazistiske konsentrasjonsleirer, til tross for at Bonn ved 45årsdagen for den annen verdenskrigs utbrudd burde ha minnes nazityranniets millioner av ofre.
11.Blant annet gjennom tallrike intervjuer har Gunilla Ladberg erfart at både mødre og fedre overtaler seg selv til å tro at anbringelsen er utmerket for barna.
12.Cross, som har ført tallrike forhandlinger med EF og som også flere ganger har besøkt Norge i forbindelse med et norsk uhjelpsprosjekt i Zimbabwe, er vel innforstått med bakgrunnen og de gjengse argumenter for opprettholdelsen av det generelle subsidiemønster i vestlig jordbruk.
13.DET hjelper ikke det minste om Arbeiderpartiet går ut og lover full sysselsetting, så lenge partiets politikk på lengre sikt vil føre til en forverring av situasjonen, med ytterligere tap av tallrike konkurranseutsatte arbeidsplasser.
14.Da en fyldig norsk delegasjon fra forvaltning, forskningsinstitusjoner, næringsliv og det politiske liv nylig avla stedet et besøk for å studere vilkårene for nyskapning i dette drivhuset av høyteknologi, skjedde det i hælene på tallrike delegasjoner fra Europa og ikke minst Japan.
15.Da hadde han bak seg grundige kunststudier og tallrike reiser i inn og utland.
16.De er nesten like tallrike som stjernene på himmelen, og langt fra vennligsinnede.
17.De har efter sigende gjort tallrike studier i marken, før de satte i gang med dette fyrverkeri av en skildring i dokumentarstil.
18.De senere års tallrike ubåtobservasjoner og jakt på fremmede ubåter i svenske og norske farvann vil i hvert fall ha en virkning på opinionen.
19.De tallrike" stuene" innenfor baren er spesielt fremhevet av Miljøprisens jury.
20.De tallrike aksjonene rundt om i landet har - tilsynelatende - hatt mange utspring, fra f.eks. klager over" ydmykelse" av elevene, til krav om utskiftning av lærere.
21.De tallrike horoskopmagasinene renner i disse dager over av spådommer for neste år, og flere av dem mener å se at den sovjetiske presidentens helse forverrer seg ytterligere og at dette vil utløse en grusom maktkamp i Kreml.
22.De tallrike materialistiske egoisthjem som ungene ofte kommer fra - vår egen oppløste tids frukter.
23.De tallrike norske statistene har gjort en hederlig innsats under opptakene, både denne gang og da filmteamet gjorde vinteropptak på våre breddegrader for et par måneder siden.
24.De tallrike reaksjoner som har kommet i det senere på det diletanteri som nå fremføres under etiketten underholdningsprogram i NRK, viser at statsmonopolet har mistet tillit og troverdighet i en slik grad at det må få virkninger.
25.De tallrike vervepremier som havelagsformannen på Hasle / Økern efterhvert har mottatt, tjener idag som gevinster på medlemsmøtene.
26.Den danske kronen er styrket, før var den svak efter tallrike devalueringer.
27.Den store unntagelsen er selvsagt grunnstøtningen i samme farvann i oktober 1981, en episode som gjorde at de tallrike og mystiske ubåtmeldinger fra svært mange steder langs Sveriges kyst fikk en helt ny troverdighet.
28.Den største del av Eilert Sundts arbeider faller utenfor sosialøkonomien, men hans tallrike bidrag om sosiale og kulturelle spørsmål kaster lys også over det økonomiske liv i vårt land.
29.Den tallrike forsamling er i virkeligheten en verdenskonferanse om vårt valutasystem.
30.Dengang arbeidet tallrike norske billedkunstnere i Tyskland og ble invitert som gruppe til å stille ut på viktige salonger.
Your last searches