Norwegian-Swedish translation of tannløs

Translation of the word tannløs from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tannløs in Swedish

tannløs
tannlegekunstadjective tandlös
Synonyms for tannløs
Anagrams of tannløs
Similar words

 
 

More examples
1.En gammel møllspist og tannløs sirkusløve.
2.Jeg fikk meg en liten forskrekkelse da jeg leste Idar Kristiansens romanserie" Kornet og fiskene" og oppdaget at jeg både skulle være tannløs og utgammel.
3.Bedre hodeløs enn rådløs, og tannløs, sier jeg.
4.Dersom opprettelse av et presseombud blir løsningen, er jeg redd man får en mer tannløs variant av mønstere fra straffskjerpelsesmodellen.
5.Ellers hadde jeg kommet tannløs hjem igjen.
6.Ikveld skal dynamitten avfyres mot Norge, en motstander som Danmarks mest leste avis," BT", betegnet som" en gammel, sløvet, møllspist og tannløs sirkusløve" efter kampen mot Sveits.
7.Nasjonalforsamlingen Batasan, der opposisjonen får vel 60 av de 183 plasser, er temmelig tannløs så lenge Marcos nekter å gi fra seg retten til å gi lover ved forordning over de folkevalgtes hode.
8.Overkjeven hadde fått en tannløs forlengelse som var bøyd nedover og innover som en krok foran munnen.
9.Retten er heller ikke enig i, som hevdet under rettssaken, at balansegangen vil bli så vanskelig og pressen bli kneblet og gjort tannløs om Arbeiderbladets artikkel blir ansett for å være injurierende.
10.Sannelig må de ha blitt skremt, programskaperne, for selv om det var mye snakk om løver, var sendingen ganske tannløs - et par symbolske småbrøl og forøvrig snilt.
11.Det var bedre med et åpent brudd og ingen erklæring enn en tannløs rapport uten mening, sier ambassadør Per Martin Ølberg efter at Ottawamøtet om menneskerettigheter ble avsluttet sent igår kveld.
12.Jeg fikk nesten sjokk da jeg fant ut at kvinnen jeg skulle fremstille var både gammel og tannløs.
13.Nei, ingen skal beskylde meg for å være tannløs.
14.Alle kan nemlig ikke tilhøre en tannløs, lydig og" pen" genre !
15.Det er surt sparte penger å bli plombert av en" lavpris" tannlege hvis du er tannløs ti år senere.
16.Det smaker av en tannløs revy !
17.Du kommer til å være tannløs om tre måneder.
18.For det er en alminnelig oppfatning at erklæringen Palme leste opp ved Riksdagens åpning, var såre tannløs, at den var ganske fri for nye ideer og initiativer, og at den først og fremst ga uttrykk for en venteogseholdning - i en økonomisk situasjon som ikke minst påkaller handlekraft.
19.Forfatteren mener at en prinsippdebatt efterhvert er blitt vanskeliggjort og tannløs i det parti hun forlot.
20.Kulturkonferansen er den første av oppfølgningskonferansene som blir holdt i et Warszawapaktland, og selv om den helt sikkert kommer til å bli preget av en grundig, og langtfra tannløs diskusjon, regner Frøysnes med at hverken de østlige eller de vestlige land er interessert i at den skal slutte i en konfrontasjon.
21.Og pasienten må gå tannløs i noen uker.
22.Tidligere iår måtte denne avisen innstille, et dødsfall som delvis kom av at myndighetene hadde kanalisert store beløp til etablering av en mer tannløs konkurrent, The Citizen.
23.Til dette sa biskop Georg Hille at Kirken ikke må bli så forsiktig at den blir handlingslammet og tannløs.
24.Treg og tannløs var hele forestillingen, og det må Willoch og Nordvik innse uten omsvøp.
Your last searches