Norwegian-Swedish translation of tapperhet

Translation of the word tapperhet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tapperhet in Swedish

tapperhet
motnoun tapperhet
Synonyms for tapperhet
Similar words

 
 

More examples
1.De har talt om benhård disiplin og straff, dårlig forpleining og narkotikamisbruk, om plyndringer og andre overgrep mot den afghanske sivilbefolkningen, om mismotet og den ødeleggende moral blant mange av guttene i 20års alderen som heller vil reise hjem enn å risikere livet og få medlajer for tapperhet i en krig som de ikke forstår meningen med.
2.En og samme nasjon kan ikke vise tapperhet i oppbyggingen av et nytt samfunn og samtidig være ledende i unødvendige moteklær.
3.For verden i sin alminnelighet er Masada blitt et symbol på det ytterste av hva mennesket kan vise av utholdenhet, tapperhet, og mot.
4.Heldigvis har Carmens tapperhet nå fått sin belønning.
5.I løpet av de seks år tjenesten varte, foregikk nemlig Krimkrigen (185456) og Leo Tolstoj for han var det - deltok i denne med all pliktmessig tapperhet.
6.Krigsdyktighet ble irrelevant, men dyktighet og tapperhet i krig var samtidig den ideologiske legitimering for samuraienes maktposisjon.
7.Men med kjærlighet og tapperhet som gjennomsyrer alt, med en prinsesse som blir røvet fra sin fars slott på selve bryllupsdagen og en prins som aldri gir opp å befri henne fra Uhyret.
8.Torsdag meldte den sovjetiske partiavisen Pravda at en sovjetisk soldat, som drepte 30 afghanske geriljasoldater ved å sprenge seg selv i luften, er blitt hedret med den høyeste sovjetiske utmerkelsen for tapperhet.
9.Den mann som Sigrid Undset i sitt skrift om ham kaller" en mann av dyp fromhet og sjelden tapperhet".
10.Der hvor sorgen ikke blir tatt frem i lyset, men stuet bort i tapperhet og heroisme, vil den ofte bli uregjerlig.
11.En filippinsk soldat, som er dekorert for tapperhet, ble igår utpekt som Benigno Aquinos drapsmann under et rettsmøte i Manila.
12.For Wehrmacht hadde, tross all tapperhet i med og motgang, aldri vist noen beredvillighet til å ofre soldater i meningsløs strid.
13.Jo, Zukertort deltok i den prøyssiske armes felttog mot Danmark, Østerrike og Frankrike, ble alvorlig såret to ganger, ble en gang erklært for død, og mottok ialt ni medaljer for utvist tapperhet.
14.Men den forbitrede fru Agnes Fairchilds tapperhet er ikke svekket.
15.Nadzja Durova blir bortsatt som barn fordi hun er pike, og søker i frihetslengsel over i mennenes verden, kler seg som mann og kjemper med stor tapperhet i mange år i krigen mot Napoleon.
16.Som forsterkninger kunne han også tenke seg kvinnebataljoner og selvmordsflyvere, samt avdelinger av kriminelle fanger som skulle få sin frihet om de viste tapperhet.
Your last searches