Norwegian-Swedish translation of tema

Translation of the word tema from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tema in Swedish

tema
skriverinoun tema
Synonyms for tema
Derived terms of tema
Anagrams of tema
Similar words

 
 

More examples
1.17. mai sett med franske øyne" er utstillingens tema, og mannen bak den er Georges B. Simacourbe - kjent fotograf og innehaver av den eftertraktede Prix Michel Ange.
2.Arbeidsmarkedet - et hovedproblem mot år 2000 ?" er tema for konferansen.
3.Det skjulte nærvær" er tema.
4.Eventyr og virkelighet i skipsfartens tjeneste", er en treffende tittel om et tema fremstillet i en fremragende og konsis form.
5.Fylkesmannen er kjent med at organiseringen av helseog sosialtjenesten i Skedsmo kommune fortsatt er et omstridt tema.
6.Hvordan skal statsansattes lønninger bestemmes i fremtiden", var tema for møtet, hvor både Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikernes Fellesorganisasjon var invitert.
7.Jeg hadde lyst til å gjøre oppmerksom på en vrangforestilling jeg selv har levd under, som kanskje kunne være et tema til avklaring.
8.La kjærka leve", en vri på et kjent slagord, var biskop Andreas Aarflots tema da han preket under vigslingen av den gjenreiste Vålerengen kirke igår.
9.Menneskets plass i statens system" er tema for første del av høstens forelesningsserie" Teologien i sentrum".
10.Når barnas oppførsel ergrer oss" er tema for siste nummer av Sinnets Helse som utgis av Mental Barnehjelp.
11.Rettferdighet og fred" er tema for Ulandssøndagen 1984, slik vi vil møte det i mange kirker på søndag.
12.Sakharov" og" Hva gir mening i 1980årene" er tema for de neste to numrene, for å nevne noe.
13.Staten Israel og Palestinaspørsmålet" blir tema for et tre dager langt seminar som til uken skal arrangeres i Oslo.
14.Tema sykepleie" er en ny bokserie, som vil ta opp sentrale emner innenfor sykepleiefaget.
15.Ungdomskampenjen 85" skjer i FNs internasjonale ungdomsår, som blir arrangert under tema" Utvikling og fred".
16.Ærefrykt for livet" er tema for dr.med. Ola D. Saugstad, som skal ta opp aktuelle spørsmål omkring livs og dødsproblemene i forbindelse med moderne medisinsk forskning og praksis.
17.(NTBReuterDPA / NPSAP) Spørsmålet om tysk nasjonal samling er ganske enkelt ikke noe tema.
18.(Statssekretær Frøysnes artikkel nr. 2 om dette tema bringes imorgen).
19.Det er første gang de tre organisasjonene går sammen om en slik konferanse og med et slikt tema, sier lederen av NGS, Trond R. Hole.
20.Det er meningen å samle deltagerne i mindre grupper med hver sin leder, som kan drøfte de forskjellige sider av konferansens tema" Omsorg ved livets slutt", blant andre smertebehandling og de psykiske aspekter.
21.Det er selvfølgelig riktig at alkohol må være et sentralt tema i sjøvettarbeidet, men vi må ikke helt glemme andre viktige sider ved sikkerheten, sier Wiklund.
22.Det er sjelden man får et slikt rom å arbeide i og et slikt tema.
23.Dette er overraskende og skuffende, så sterkt som oppmerksomheten har vært rettet mot dette tema de senere år.
24.Døden er et alvorlig tema.
25.Elavgiften er så stor for den kraftintensive industri at den nettopp kan være det som snur pluss i regnskapet til minus, og store investeringsplaner er basert på at kraftprisene er et avklart tema efter stortingsvedtak ifjor vår, sier direktør Arne Festervoll i Landsforeningen for Elektrokjemisk og Elektrometallurgisk industri til Aftenposten.
26.Eller til simpelthen å stanse spillingen fra tid til annen og kritisere og vurdere tema, fortelling og bilde.
27.Et annet sentralt tema på konferansen var hvordan jernbanen skal vinne tilbake den trafikken den har tapt.
28.Hva er så grunnen til at dere har foretatt en ny undersøkelse omkring samme tema så kort tid efterpå ?
29.Jeg er redd flosklene som har lett for å oppstå omkring et slikt tema.
30.Jeg har ennå ikke hørt noen ta opp været som tema, supplerer Toril, som synes den" åpne linjen" er en fin måte å bli kjent med nye mennesker på.
Your last searches