Norwegian-Swedish translation of tidsgrense

Translation of the word tidsgrense from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tidsgrense in Swedish

tidsgrense
tidnoun tidsgräns
Similar words

 
 

More examples
1.Det er helt imot idrettens ånd å utelate disse prektige løperne, og jeg er i det hele tatt imot å sette noen tidsgrense for maraton.
2.Jeg håper vi får ordnet denne saken med Stockholm slik at det ikke blir noen tidsgrense for neste års løp, fremhever Einar Thu i Oslo Maraton.
3.Man anbefalte derfor en øvre tidsgrense for forskning på embryoer på fjorten dager efter at egget var befruktet.
Your last searches