Norwegian-Swedish translation of tillitsfull

Translation of the word tillitsfull from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tillitsfull in Swedish

tillitsfull
oppførseladjective förtroendefull
  til å stole påadjective tillitsfull
Synonyms for tillitsfull
Derived terms of tillitsfull
Similar words

 
 

More examples
1.Hun var en kjær gjest, usedvanlig tillitsfull og liketil.
2.Befolkningen var samarbeidsvillig og tillitsfull.
3.Da kan men være redd og tillitsfull på samme tid.
4.Den er mer tillitsfull enn all annen villrein i Norge på fastlandet, sier Terje Skogland, som gjennom de femten siste år har ofret all sin tid på å studere villreinens liv og livsmiljø.
5.Men Pinky er tillitsfull og ikke under noen omstendigheter så redd at piggene stritter.
6.Og et voldtektsoffer som møter mistro istedenfor omsorg og tillitsfull hjelp hos politifolk og helsepersonell, vil nok være ekstra ille ute.
7.Til å begynne med studerte hiphoperne meg med skeptiske øyne, man blir ikke tillitsfull av å leve i Bronx, sier Belafonte som navigerte dem gjennom Hollywoodsystemet.
8.Min kontakt med Titov var hele tiden behagelig og av tillitsfull karakter.
9.Både Mitterrand og Fabius prøver riktignok å legge an en tillitsfull og optimistisk tone, men kortene i fransk politikk sitter idag slik at neppe noen regner at sosialistene klarer å beholde flertall i nasjonalforsamlingen efter mars.
10.Da er vi med på å brenne et merke inn i tiden i tillitsfull forventning om det lyset som kommer.
11.Det hjelper ikke at moren er aldri så tam og tillitsfull.
12.FFO er enig i at det helst bør herske det statssekretæren kaller" en god og tillitsfull" dialog mellom Regjeringen og FFO.
13.Generøs i med og motgang, åpen for nye ideer, tillitsfull og lojal var han.
14.Gjennom dette arbeidet kom han i god og tillitsfull kontakt med svært mange mennesker som alle satte stor pris på hans vennlighet.
15.Ingen oppgaver løses med surhet og pessimisme, men med optimisme og fremtidstro og tillitsfull satsing på enkeltmennesker, sa Høyres formann i sin tale til stortingskandidater i Trøndelag og Møre og Romsdal.
16.Men hvor mye jeg enn skjelte og smelte, like tillitsfull og godlynt var du.
17.Men når statssekretæren i Finansdepartementet nå opphøyer seg selv til talsmann på vegne av funksjonshemmede og mot FFO, er dette over alle grenser for en akseptabel oppførsel innenfor en tillitsfull dialog.
18.Myndighetene ønsker en god og tillitsfull dialog med interesseorganisasjonene for de funksjonshemmede.
19.Når garantistene må gå inn med over 70 prosent for å fulltegne en emisjon, tyder det ikke på noen stor og tillitsfull interesse for selskapet i markedet.
20.Sammen med en avslappet og rolig fremtreden hadde han en utpreget sosial nerve som ga ham nær, åpen og tillitsfull kontakt til organisasjonen.
21.Tillitsfull og sikker.
22.Tillitsfull som alltid stavret han på giktbrudne ben opp de siste trinnene til inngangsdøren på dyrehospitalet.
Your last searches