Norwegian-Swedish translation of tilstand

 
 

Wiki
Tilstand kan ha flere betydninger - Tilstand (fysikk) - Tilstand (informatikk) - Tilstand (kjemi).

More examples
1.Bygningenes tekniske tilstand, som to av Riksantikvarens medarbeidere undersøkte den 10. oktober d.å., er overraskende god, selv om bygningene er preget av forsømt vedlikehold i senere år.
2.Dagen derpå", heter et av bildene, og det er vel en nasjonal - for ikke å si - internasjonal tilstand.
3.En skog i sin høyeste fullkommenhet (altså forstlig) er også i sin skjønneste tilstand.
4.Hvordan skulle høyre stille seg til de nye tingenes tilstand ?
5.I en setning er det den demokratiske reaksjon på president Ronald Reagans optimistiske tale om rikets tilstand.
6.Idag sier GeddeDahl at denne tilstand kunne stemme sånn noenlunde dengang han var 40, men nå føler han seg stort sett på rette hylle.
7.Men det har Norden alltid vært, og den alvorligste trussel mot denne tilstand er de rakettarsenaler SovjetUnionen har etablert ikke langt fra våre egne grenser.
8.Naturtilstanden" er for ham mer enn en hypotese eller modell, konstruert for det formål å forstå og å vurdere menneskehetens aktuelle tilstand.
9.Reaganrevolusjonen" har ikke skapt denne nye tingenes tilstand, som økonomen John Kenneth Galbraith kaller" det hjerteløse samfunn".
10.Ut fra de opplysninger Fengselsstyret alt hadde om Per Busks tilstand og det alvorlige inngrep det var tale om, burde hans psykologiske helse vært nærmere undersøkt før avgjørelsen ble tatt om ytterligere isolasjon.
11.(bikkja til naboen), må jeg være fornøyd med tingenes tilstand, dvs den generelle språklige standard i NRK.
12.Alle elevene ombord var interessert i å følge med i havets tilstand, og de rapporterte alt de så på hver vakt.
13.Bør kvinner som opplever en slik psykisk tilstand, få flere barn ?
14.Den situasjonen vi er oppe i her i Libanon ligge så nær som overhodet mulig en tilstand man må kalle krig.
15.Denne gang har jeg bare laget coverversjoner, forteller Lundell, og skjuler periodevis sin tilstand bak mørke solbriller.
16.Denne sørgelige tilstand må ikke få feste rot.
17.Det er en oppveksthistorie om 17åringen som ikke bare drar mot havet sammen med sine foreldre, men også mot voksen tilstand, forklarer Glomm som mener at denne filmen faller pent inn i rekken av hans tidligere, med sitt oppbrudd i retning av drømmen.
18.Det varierer, men som oftest begynner det med uro og unormal oppførsel, som går over i aggressivitet og en rasende fase, som igjen kan ende i en paralytisk tilstand - og efter to uker er det døden.
19.Efter å ha vurdert pasientens tilstand og hatt kontakt med Vestfold Sentralsykehus, fant vi at det ikke var uforsvarlig å sende ham de syv milene til Tønsberg, sier sjeflege Sven Chr. Enger.
20.Efterhvert som vi har fått vurdert husets tilstand, er vi kommet frem til at det vil koste for mye å rehabilitere.
21.En av våre oppgaver er å få barna til å gape såpass at vi får et inntrykk av hvilken tilstand tennene deres er i.
22.En slik dobbel reaksjon kan få flere til å tenke seg om før de setter seg bak rattet i påvirket tilstand.
23.En varig og meningsfull fred er vår fremste ambisjon, fremholdt president Ronald Reagan i den årvisse tale til Kongressen om rikets tilstand inatt (norsk tid).
24.Et ansvarlig regjeringsorgan kan ikke være fornøyd med en slik tilstand - departementet må kreve en rask forbedring sier Nybekken.
25.Et bilde på folks mentale tilstand i dag er interessen for bøker av typen" Elsk deg selv", Acemmeditasjon, bedriftslederkurs, Østens religioner.
26.Forarbeidene til våpenloven har særlig påpekt at vedkommendes psykiske tilstand ikke må gi grunn til frykt for misbruk av tillit, skriver departementet.
27.Frankrike er vår største importør av oppdrettsfisk i fersk tilstand.
28.Her kan man, som man vil skjønne, ikke skrive tørt nok for å nå frem til en juridisk sannhet, altså en tilstand som ikke pleier å være anvendelig når et menneske tenker på et avkledd vesen av motsatt kjønn.
29.Hvis jeg hadde gjort en slik handling, måtte det ha skjedd i nærmest bevisstløs tilstand, mente han, og forklarte at slike tillatelser kunne han ha ekspedert på" legal" måte slik at eventuelle misligheter aldri ville ha blitt oppdaget.
30.I tillegg har vi lagret adskillige tonn med filmruller, som vi ennå ikke har rukket å undersøke, hverken når det gjelder innhold eller teknisk tilstand.
Your last searches