Norwegian-Swedish translation of tinghus

Translation of the word tinghus from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tinghus in Swedish

tinghus
offentlig bygningnoun tingshus
Synonyms for tinghus
Similar words

 
 

Wiki
Et tinghus er en bygning med rettslokaler. Tinghuset er gjerne lokalisert i hovedstaden eller administrasjonssenteret til den jurisdiksjonen det dekker. I mindre kommunale jurisdiksjoner kan tinghuset være en del av rådhuset.

More examples
1.21åringen skadet seg i en hånd i forbindelse med flukten fra Oslo tinghus idag.
2.At en misfornøyd part møter opp i Oslos ærverdige tinghus og bombarderer dommerne med egg, hører likevel til sjeldenhetene.
3.Av sikkerhetsmessige grunner vil saken mot Arne Treholt trolig bli lagt til et rettslokale utenfor Oslo tinghus.
4.Billedteppet" Lovens bokstaver" er nå på plass i Høyesteretts lokaler i Oslo Tinghus.
5.Byrettsdommer Anton Gammelgård avbrøt straks rettsforhandlingen i en straffesak da det igår formiddag lød heftige rop om hjelp gjennom korridoren utenfor rettssal 10 i Oslo tinghus.
6.Byrettsjustitiarius Conrad Clemetsen sier i en kommentar at det absolutt er behov for et nytt tinghus i Oslo.
7.Da forsvareren under dagens rettsforhandlinger innledet sin prosedyre for lagmannsretten, ble tiltaltes eldste bror i samme tinghus varetektsfengslet for fire uker, siktet for dagen i forveien og ha forsøkt å overlevere faren, som nettopp hadde vidnet i lagmannsretten, en klump på noen gram hasj.
8.De andre fire har allerede måttet flytte ut på grunn av plassmangel, og ifølge underdirektør Melheim er det bare et tidsspørsmål før det nåværende tinghus blir for lite også for de to gjenværende.
9.De begrunnet sitt krav med at det var vanskelig å høre Stojkovic i det overfylte rommet i Beograd tinghus, der det er plass til 130 tilhørere.
10.De purpurkledte dommere i øverste etasje i Oslo tinghus staker ut den juridiske kurs andre dommere må følge.
11.Den 21 år gamle ranssiktede mannen som rømte fra Oslo tinghus torsdag, ble pågrepet i sin bopel i SørAurdal.
12.Den største rettssalen i Oslo Tinghus var fullsatt da straffesaken mot pastor Hans Bratterud i Oslo Fullevangeliske kirke begynte i Oslo byrett klokken 9 idag.
13.Det er Eidsivating lagmannsrett, Oslo byrett, Byskriveren, to byfogdembeder og skifteretten Justisdepartementet nå ønsker å samle under samme tak i et nytt tinghus.
14.Det var en ganske stor tilhørerskare til stede da dommen ble opplest i Oslo tinghus igår.
15.Det var på forhånd klart at politiet av sikkerhetsmessige grunner ikke ville la fengslingsmøtet foregå som vanlig i Oslo Tinghus.
16.Det ville være ønskelig om Oslos nye tinghus fikk plass et eller annet sted i sentrum, og vi er på jakt efter en egnet tomt, sier underdirektør Ola Melheim i Justisdepartementet til Aftenposten.
17.Ellers har man så smått tatt opp med Statens bygge og eiendomsdirektorat behovet for et nytt tinghus.
18.En 21 år gammel ranssiktet fra SørAurdal rømte idag ved 9.40tiden fra kjelleren i Oslo tinghus.
19.En 26 år gammel drammenser er i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i halvannet år for knivstikking utenfor Drammen Tinghus ifjor sommer.
20.Et nytt tinghus vil koste flerfoldige millioner kroner, så dette er først og fremst et budsjettspørsmål, sier underdirektør Melheim.
21.Et stort oppbud av journalister, fotografer og publikum var møtt frem foran Oslo Tinghus da de to som foreløbig er arrestert, skulle fremstilles for varetektsfengsling i forhørsretten onsdag formiddag.
22.Helgens lille hverdagstragedie utspant seg i Apotekergaten utenfor Oslo tinghus søndag.
23.Hva et nytt tinghus vil koste, vet man ikke, og saken er ennå ikke tatt opp med Finansdepartementet.
24.Høyesterettsadvokat Alf Nordhus var tiltaltes forsvarer under straffesaken i Bergen tinghus.
25.I Aftenposten den 15. august d.å. opplyses at Justisdepartementet har tatt initiativ for å skaffe tomt til reisning av nytt tinghus i Oslo.
26.I Oslo er imidlertid noe i gang, både skifteretten og to byfogdembeder er flyttet ut, og i byens tinghus er nå bare Høyesterett, Eidsivating lagmannsrett og Oslo byrett tilbake.
27.I Oslo nye tinghus er sjette og syvende etasje blitt frigjort og man er i ferd med å pusse opp nye rettssaler og kontorer.
28.I alt 15 fanger knuste inventar og forårsaket store vannskader i byens tinghus.
29.Idag har disse instanser 9700 kvadratmeter til rådighet, og det er på det rene at et nytt tinghus blir betydelig større enn dette.
30.Ifjor ble alle vinduer skiftet ut i Oslo tinghus, noe som kostet 1,7 millioner kroner.
Your last searches