Norwegian-Swedish translation of tipp

Translation of the word tipp from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tipp in Swedish

tipp
søppelnoun tipp
Synonyms for tipp
Derived terms of tipp
Similar words

 
 

More examples
1.Det ble jo hevdet under OL at årsaken til at italienerne og amerikanerne gjorde det så bra var at de hadde et tipp, topp utstyr, og at Norge var" bakpå" allerede i utgangspunktet.
2.Austgulen beskriver eiendommene som tipp topp, og opplyser at det ikke er noen investeringsbehov i eiendommene.
3.Barna kan kjenne igjen bl. a. dagligstue med figurer, lastebil med tipp, kranvogn og tog med skinner.
4.Bilcrossbilene er nærmest for" skrotbiler" å regne, men sikkerhetsmessig er de i tipp forskriftsmessig stand.
5.Det har medført at banen har satt seg bra allerede, men ekspertene mener at vi bør få en vinter med tele før den vil bli tipp topp, fortsetter Ødegård.
6.Først når alt det utvendige på skroget er i tipp topp stand blir det sendt bud på en amerikansk tresort som et norsk handelsskip frakter gratis hjem.
7.Her kan vi lese om den tipp topp moderne D.C. Ottesens DampChocoladeFabrik i Thv. Meyersgade 74 og det imponerende produksjonsutstyret bedriften har tatt i bruk.
8.Hun er lei for at ikke alt er i tipp topp stand og husene nymalt til innvielsen.
9.I tillegg til pengegaven sender han også tre tipp topp utstyrte campingvogner som skal stå til disposisjon under hele utstillingen, og som vil bli brukt til å lette transporten bl.a. av barn og eldre.
10.Med en seilskute som er i tipp topp stand og med et godkjent undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen, håper stiftelsen at de bevilgende myndigheter vil se behovet for at" Statsraaden" igjen kan bli det skoleskipet en gang var.
11.Nylig vendte han tilbake fra Hutchinson, vest for Minneapolis, hvor et samarbeidende firma tar seg av sneploger og treveis tipp for lastebiler.
12.Oljeindustrien har allerede brukt en god del penger i Brønnøysund, først og fremst ved byggingen av en tipp topp moderne helikopterbase nær flyplassen.
13.Smårollinger med eplekinn og for lange nikkers, litt større barn med tipp topp utstyr.
14.Tipp, topp moderne i lyse farver.
15.Vi får alt vi kan ønske oss - scene, auditorier, øverom, tipp topp teknisk utstyr.
16.Tipp din egen promille".
17.Allerede idag er det konflikter mellom dem som ønsker å rase gjennom løypene med tipp topp utstyr og dem som ønsker å ta det med ro.
18.Av mange som har gitt uttrykk for at den gamle bygning bør settes i tipp topp stand igjen, så den som før kan tas i bruk som en festbygning både som konsertlokale og ramme omkring forskjellige slags underholdningsarrangementer, har det vært redegjort lite for bygningens historie.
19.Bydelsutvalget har sluttet opp om prosjektet og bevilget en sum, og den lokale Lions Club har besørget tipp topp verktøy.
20.Det er riktignok et seilfartøy, utformet - hva skrog og rigg angår - efter de beste klassiske forbilder, men ellers naturligvis forsynt med alle moderne navigasjonsmidler og tipp topp teknisk utstyr, fra maskinrommet til kommandobroen.
21.Drømmen om tangen rett nord for gamle Løkke bro inkluderer nemlig ikke bare et tipp topp moderne fotballstadion.
22.Et godt råd vi fikk av en erfaren spiller var : tipp og spill hester som har vist solid vinnerform i sine siste starter.
23.Ikke tale om at vi betaler hvis ikke løypene er tipp topp og har flere og gode spor ! !
24.Klassekampen og" djevelens fristelser", kakelotteri og sekkeløp og Tipp hvor mange kilo sauen og oppasseren veier tilsammen - pengene går til Afghanistan.
25.Klinikken består av fire tipp topp utstyrte operasjonsstuer med tilbehør, faciliteter for de ansatte, samt en avdeling for bedriftshelsetjeneste.
26.Med de utvidelser som ble fullført efter krigen, ble det et tipp topp moderne turisthotell, hvor 150 gjester bys all mulig komfort.
27.Med rette skryter man av en tipp topp marina, den mest moderne på denne siden av Adriaterhavet.
28.Og i kjelleren finnes et tipp topp moderne helsestudio, som også drives av Turnforeningen.
29.Skipet er nytt og tipp, topp moderne, levert fra Horten Verft i 1978.
30.Tipp selv !
Your last searches