Norwegian-Swedish translation of tomhet

Translation of the word tomhet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tomhet in Swedish

tomhet
allmennnoun tomhet
Similar words

 
 

Wiki
har forskjellige betydninger - tomheten i matematikken se Den tomme mengden - tomheten i buddhistisk filosofi betyr mangelen av en egen inneboende eksistens i fenomenene - tomhet er i følge Predikeren i Bibelen, mangel på en tilværelse som er underlagt Gud (også karakterisert som «jag etter vind»).

More examples
1.Jeg så alle gjerninger som gjøres under solen, og se, alt sammen var tomhet og jag efter vind".
2.Efter tre år i spenning i forskjellige leirer oppstod det en merkelig tomhet da vi var befridd av Røde Kors, forteller Løvig.
3.DE av oss som slutter en lang yrkeskarriere ved oppnådd pensjonsalder, vil oftest føle det som en blanding av lettelse og tomhet.
4.Den hjelp stykkets hovedperson - den skyldbesatte legen - får ut av sin" flukt" er imidlertid tomhet.
5.Den tomhet og fortvilelse som var tilbake, fylte de med drøm og illusjon, narkotika og den erotikk som er stemplet med den strenge betegnelse blodskam.
6.Der den postmodernistiske reaksjon nå sprer ut sine mangfoldige uttrykk på mønstringer, hovedsakelig dominert av vestlige kunstnere, svever gjerne et drag av tomhet og famlende søken over verkene, eksempelvis årets Veneziabiennale.
7.Det er skremmend å oppdage den tomhet mange mennesker lever i.
8.Det reflekterer også det moderne menneskes situasjon, dets lek med seg selv ; redselen for og tiltrekningen mot intethet og tomhet, mot død og utslettelse.
9.En av dem som nu har tatt dette stoff opp litterært, er Gerhard Roth med romanen" Der stille Ozean", en bok hvis tittel gjenspeiler et tvisyn hvis ytterpunkter er skjønnhet og tomhet.
10.En mor med et lite barn på fanget omgitt av mørke og tomhet.
11.For her er tomhet og grådighet om hverandre, i strie strømmer.
12.Hadde hun ikke ved sin trang til overfladiske verdier dømt seg selv til å eldes langsomt mot tomhet og bitterhet ?
13.Hvis kunstnerens intensjoner har vært å vise den store, intetsigende tomhet, så har han lykkes.
14.I alle sine stykker avslører Havel frasene i deres meningsløse tomhet.
15.Kubismen, forsatt hemmelighetsfull i sin tomhet og virile estetiske konsekvens, er egentlig plastisk, romlig, tredimensjonal.
16.Man vandrer rundt skulpturen" Circle" med et åpent sinn og en velvillig innstilling til en kunstgren i forandring og opplever ikke annet enn en sirkel og den store lammende tomhet som hverken provoserer eller interesserer.
17.Med" The School for Scandal" retter Sheridan et dødsstøt mot denne form for ondskapsfull, intellektuell tomhet.
18.Men det er klart at man føler en slags tomhet efter et fjernsynsstykke.
19.Men i løpet av det året brister håp og vennskap i arbeidsløshetens tomhet.
20.Vi føler tomhet når Sigmund Groven er borte, men også takknemlighet over å ha kjent et så entusiastisk og givende menneske.
21.Viten om ondskap, vold, hjelpeløshet, tomhet, urettferdighet, fattigdom og død.
22.Det var den indre tomhet i vår sivilisasjon".
23.Å være flyktning er en tomhet i sinnet.
24.Bare krabber fra Sørlandet er å få fatt i, og de kjennetegnes av en udelikat indre tomhet, om vi forstår Stormyhr rett.
25.De går gjennom dagen med en indre tomhet som de forsøker å fylle, noen så langt flasken rekker, de fleste med barndomsminner.
26.Denne orden var forutsetningen for at kunstens frihet kunne fungere meningsfylt, og unngå å havne i kaos og tomhet.
27.Det gir meg tomhet innvendig.
28.Disse årsakene inkluderer kjedsomhet, de mange små prøvelser som dagliglivet i SovjetUnionen gir, og en følelse av tomhet i tilværelsen.
29.Eller, ifølge svenske Christer Eriksson," formler som suggererar läsaren till de platser Nordbrandt får att framträda som metafysiske uppenbarelser, eller som hägringar i tomhet".
30.En kaotisk" dagen derpå" avspeiler bakrusen efter 70årenes ideologiske sammenbrudd, der optimismen avløses av pessimisme, apati, tomhet og angst.
Your last searches