Norwegian-Swedish translation of tråd

 
 

Wiki
Tråd kan referere til: - Tråd (informatikk) - Ståltråd - Garntråd. sytråd - Ledning for telefoni eller telegrafi.

More examples
1.Den livfulle fortelling og den farverike skildringen av personene faller i tråd med barns fantasi og smak, fordi forfatteren ser på tilværelsen med barnas øyne og tenker som dem.
2.Den røde tråd", i denne sak er at Kirken er for øket selvstyre.
3.Drømmen om borgelig samling" er tittelen på Kaartvedts bind, og Høyres positive holdning til borgerlig samarbeide går som en blå tråd gjennom alle bindene.
4.Elever som efter 7. skoleår ikke under noen omstendigheter ønsker å fortsette, kan fritas fra videre skolegang hvis de har et alternativ å gå til, og dette er i tråd med foresattes og rådgivers tilrådning", noe som forøvrig til dels er praksis i Oslo.
5.I striden om NRKs fremtidige status har Arbeiderpartiet i tråd med ledelsens og andre NRKansattes interesser og ønsker tatt klart standpunkt for opprettholdelse av monopolstillingen.
6.I tråd med dette viser utvalget til det som er sagt foran om at de som drar fordel av en pensjonsordning også bør bære kostnadene ved den.
7.I tråd med tiden" er navnet på en sterkt popularisert årsrapport.
8.I tråd med vanlig praksis gjøres dette av gruppekontorene", påpeker Ask i Arbeiderbladet.
9.Jeg synes jeg øyner en tykk, rød tråd som går gjennom disse lekene og de forrige i Sarajevo ; med svært få unntak yder norske idrettsutøvere ihvertfall ikke i overkant av hva vi kan forvente av dem.
10.Ryktene om at OBOS skal stå som byggherre for Klosterrederiets nye båt M / S Phoenix, er betydelig overdrevet," står det å lese i siste nummer av OBOSbladet, som i tråd med organisasjonens nye og folkemyke image ikke lenger går av veien for en smule selvironi.
11.Tilhørighet" var kveldens røde tråd.
12.Uten en tråd" er jo frigitt.
13.At næringslivet skal være med å betale denne kontrollen er heller ikke i tråd med den sittende regjerings synspunkter, sier Flesland.
14.De beslutninger som er foretatt i Virtanensaken er helt i tråd med lovverket, og jeg er overbevist om at de fem vil skjønne at det å boikotte landslaget ville være å gå altfor langt når de får forelagt seg dette på en skikkelig måte.
15.Den alvorligste svakhet ved tolkningen til Bratterud er at enkeltstående utsagn blir løsrevet fra helheten og gitt en tolkning som er i tråd med de oppfatninger Bratterud selv har.
16.Dersom Oslo mottar ekstrastøtte fra Staten i tråd med det vi fra Høyres side forventer, regner jeg med at det skal lykkes å opprettholde standarden i Osloskolen på et forsvarlig nivå.
17.Det blir skiftet ut med Balder og blir mer i tråd med navnene på skipene.
18.Det er bare i tråd med hva som skjedde ifjor.
19.Det er i tråd med Norhavs filosofi at vi må prøve å tjene penger på dagens marked.
20.Det er i tråd med formell saksgang at Domsutvalget nå har bedt NFF tilskrive de spillere det gjelder via klubben, sier NFFs generalsekretær Trygve Bornø.
21.Det er i tråd med vår politikk at folk som har vært med i en årrekke selv, fortsetter som trenere.
22.Det er viktig at bedrifter som bruker markedsundersøkelser også har vilje til å endre produkt og marketingmix i tråd med resultatene.
23.Det første gullet hang i en tynn tråd for ikke å si i et spinnakerfall, forteller Thor Thorvaldsen (75 år).
24.Det går som en rød tråd gjennom utredningen at der hvor det kan oppstå problemer, kan problemene styres, sier sosialhistoriker Tore Pryser til Aftenposten.
25.Dette er i tråd med vår protest.
26.Dette er i tråd med ønskene til både Oslo Faglige Kvinnebevegelse og store deler av den øvrige kvinnebevegelse.
27.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk fastholder at drivgarnfisket i sjøen er den vesentligste årsak til reduksjonen av laksestammen og nedgangen i det norske laksefisket, sier direktør Helge Vikan til Aftenposten, som legger til at dette er helt i tråd med lakseforskeren Hans Nordengs syn i et intervju med NTB idag.
28.Er det i tråd med dette at den nye, offisielle forfatterforening har tatt initiativet til at også uorganiserte forfattere skal kunne utgis på statlige forlag ?
29.For å gå rett på sak, Steen, er innholdet i notatet til Københavnkonferansen i tråd med det brede kompromiss mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene i innstillingen til Regjeringens nedrustningsmelding ?
30.Fortolkningen er helt i tråd med den praksis som er fulgt til nå, sier ligningssjef Ingrid Tvedt ved Oslo ligningskontor.
Your last searches