Norwegian-Swedish translation of treslag

Translation of the word treslag from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

treslag in Swedish

treslag
allmenn? arter
Synonyms for treslag
Anagrams of treslag
Similar words

 
 

More examples
1.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
2.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
3.De katastrofepregede faser monokulturene har gjennomgått i det siste, viser at vi må tenke mer på hvilke treslag vil skal velge i skogen - og at vi må tenke om igjen på blandingsskog fremfor ensidig barskog, mener Aage Langhammer.
4.Av de 32 opplysningstavlene kan du lære mye om skogskjøtsel, treslag, geologi, dyre og planteliv - ting som du kan ha glede av å vite hvor du enn ferdes i skogen.
5.Det dreier seg om treslag som vokser raskere enn barskog, og som både bokstavelig og i overført betydning kan være smidigere i utnyttelsen.
6.Det står riktignok ikke noe konkret om diametre og treslag hos disse overstanderne, eller hvor mange de er.
7.Dette blir da en helt passiv skogskjøtsel, som kan ha både positive og negative trekk i seg, bl.a. vil man nok få partier som er vanskelig å ta seg frem i, og et treslag som gran vil gjerne ekspandere på bekostning av furu og løvtrær.
8.Et felles kjennetegn er at disse skogene hovedsakelig består av treslag med høye temperaturkrav og delvis krav til jordsmonnet.
9.Ett vesentlig tiltak er å plante millioner av trær hvert år, først og fremst evkalyptus som vokser fort, men også oliventre, akasie, enerbusk, furu og andre treslag.
10.For virke levert mellom 1. august iår og 15. januar neste år betales et forseringstillegg på 10 kroner pr. kubikkmeter for begge treslag.
11.Hvilke treslag kaller vi så edle ?
12.I tørketiden får de tilskuddsforing i form av høy og silo og et spesielt treslag.
13.Innplanting av utenlanske treslag er et omdiskutert tema, særlig i forbindelse med Oslomarka.
14.Men i noen utstrekning bør vi ha andre treslag og bestand med forskjellig aldersfordeling.
15.Og overalt kan skoler og lokalbefolkningen få gratis plantemateriale fra disse plantesentrene, treslag som finnes lokalt og er tilpasset klimaet.
16.De nye treslag viste god vekst gjennom flere generasjoner.
17.Faktisk er den et av de mest dimensjonsstabile treslag, opplyser Farverådet.
18.Masseangrep av skadeinsekter på skog er påfallende på lavlandssletter i MellomEuropa, hvor det er blitt plantet gran og furu til erstatning for tidligere typiske treslag som eik og bøk.
19.Skader kan påvises på minst 10 andre treslag, deriblant eik, furu og gran.
Your last searches