Norwegian-Swedish translation of troende

Translation of the word troende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

troende in Swedish

troende
religion - mannnoun troende
Synonyms for troende
Derived terms of troende
Similar words

 
 

More examples
1.Denne setningen kom jeg til å høre bli mumlet av både munker og troende overalt hvor jeg kom.
2.En annen mulighet er at de troende ganske enkelt boikotter Kirkens lære på et bestemt punkt, og ordner seg på annet vis - slik tilfellet var for botsdisiplinen i den tidligere kirke, og kanskje blir samliv uten vigsel en slags moderne analogi - særlig for fraskilte som føler seg avvist av Kirken.
3.Norsk moske savnes Det finnes omkring 15 000 troende og praktiserende muslimer i Norge.
4.Szopka" betyr egentlig en julekrybbe som blir båret rundt av troende mens de synger religiøse sanger.
5.Troende sinn.
6.(Kapitel 24, vers 30) Og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vlse sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.
7.(Kapitel 4, vers 38) Si til de troende menn, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme.
8.Alle troende deler med sine landsmenn sorgen over det tap fedrelandet har lidt, sa Pimen.
9.Børre Knudsen betrakter Den norske kirke som Guds troende folk i Norge.
10.De som har tenkt seg til den sovjetiske utstilling på Sjølyst, vil ihvertfall ikke få greie på den virkelige situasjonen for troende i SovjetUnionen, sier den daglige leder i organisasjonen Misjon bak jernteppet, Lasse Trædal, til Aftenposten.
11.Hvis du starter å forby ting, hvis du slår en ring om en liten gruppe og sier at dette er islam, vi er de sanne troende, da er du ingen muslim.
12.Hvis et aktivt troende medlem av bevegelsen er syk og velger medisinalternativet fremfor helbredelse ved bønn og tro, vil det da være kretser innen bevegelsen som støter han ut ? ville høyesterettsadvokat Olav Hestenes, vite.
13.Munkene behøver ikke være partimedlemmer - som religiøse troende kan de heller ikke være det.
14.Vi har alle tårer i øynene nå, sa presten da han hadde meddelt de troende at Popieluszkos lik var funnet.
15.4000 troende har vært med i konferanser som har berørt emner som" Det kristne ekteskapet"," Falske kulter"," Hvordan studere Bibelen ?"," Å kjenne Gud" og" Verdens evangelisering".
16.Albrecht, som er en troende katolikk, søker å innprente alle sine tilhørere og lesere den overbevisning at enhver myndighet stammer fra Gud - hva enten den er sendt oss som belønning eller prøvelse.
17.Alt dette gjør at vi føler oss privilegert og beskyttet, sier troende muslimske kvinner.
18.Av historiska skäl kan en kyrka vara både trossamfund och samhällsinstitution, och just på det sättet för flest människor främja andligt vil, även om den då har både troende och nominella medlemmar.
19.Bare troende muslimer har adgang til Mekka.
20.Carlings" prosjekt" gjennom samtaler med aktivt troende mennesker å kunne forstå deres tro, eller likefrem forstå hvordan det går an å tro, faller kanskje egentlig til jorden.
21.Da vil Regjeringens politikk stå til troende.
22.De fleste mener nok at en troende kristen er det samme som en overbevist kristen og omvendt.
23.De valfarter fra hele verden til muslimenes to største helligdommer, Mekka og Medina, og myndighetene har måttet innføre begrensninger på strømmen av troende for å unngå kaos.
24.Den gjør riktignok den troende fattig, for han har absolutt intet annet å støtte seg til enn Vårherre, han har ingen garanti, intet bevis.
25.Den siste i rekker," Kristus lever" - vidnesbyrd om kristen tro i SovjetUnionen og om forfølgelser av troende ; er nettopp utgitt på norsk.
26.Den sovjetiske propagandaen står ikke helt til troende, innad heller.
27.Den troende er fattig slik som Kristus lærer ham å være, for troen er nettopp denne overgivelse til Kristus, og dermed til den Gud som er levende i Kristus.
28.Den troende er underkastet lederen, og sluttmålet er teokratiet.
29.Denne bok er et produkt av samtalemøte mellom en religiøs" sannhets opplevelse" hos troende menneske og forfatterens" sannhets antagelse" som er grunnlag for hans eget liv.
30.Denne gang dreier det seg om" troende sinn".
Your last searches