Norwegian-Swedish translation of tur retur

Translation of the word tur retur from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tur retur in Swedish

tur retur
allmenn? tur och retur
Similar words

 
 

More examples
1.Tur retur" og" Svart sol", som også ble vist i Venezia, er eksempler på hans" konkrete" stil, maskinlignende, båndformede metallmennesker i et abstrakt rom hvor konflikt og fare og trusel om utslettelse også får en generell og mindre entydig ideologisk karakter.
2.Gratis for barn under 12 år og kun 30 kroner (familierabatt) pr. voksen tur retur og 32 kroner for bilen, altså 122 kroner tilsammen for oss fem.
3.Klubben ville arrangere sin egen stafett fra Bislett tur retur Holmenkollen (stafettnavnet gav seg selv).
4.Det bør man nå omsider begynne å ta hensyn til, sier mannen som i vinter har kjørt tur retur TønsbergHammerfest - en tur på 5900 kilometer og 72 timer i salen.
Your last searches