Norwegian-Swedish translation of tute

Translation of the word tute from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tute in Swedish

tute
sireneverb tjuta
Synonyms for tute
Derived terms of tute
More examples
1.Vi må tute med de ulver som er ute, altså operere under de samme konkurranseregler som de andre gjør.
2.Mediegigantene fra storaviser og næringsliv, fra Schibstedgruppen til Orkla & Co, Ltd. Sponset av den nødvendige kapital - for fjernsynproduksjon er kostbart, som alle vet ! - vil de tute øynene våre fulle med glitter og stas og sport og reklame.
3.Men Nittedal vil kanskje stå på og spise fisk slik at de tre fiskebilene fortsatt skal tute rundt på veiene der, både i vinterkalde formiddagstimer og solrike maimorgener.
4.Noe lignende oppnavn har ikke Stein Johnsen i Nittedal fått, men tute gjør han når han i tidlige formiddagstimer forteller husmødrene på Slattum at nå er han utenfor på veien med sin rikholdige varebil.
5.Bak ungtrønderen begynner noen å tute, og Brurberg må ile til.
6.Det skaper problemer for funksjonshemmede, som må tute og blinke med lysene for å tilkalle betjeningen.
7.Dette bilklebemerket med oppfordring om å tute i hornet hvis du er norsk, er et av mange eksempler på hvordan de norskættede, særlig i Midtvesten, forsøker å bevare sin identitet og samhørighet.
8.Men stadig flere bensinstasjoner har kun selvbetjente pumper, og da må ofte funksjonshemmede tute og blinke for å få oppmerksomhet.
9.På Lillehammer jernbanestasjon ga hun lokomotivmennene drops for at de ikke skulle tute utenfor huset hennes.
10.Ser på klokken, på bilene foran og roper til sjåføren at han skal kjøre forbi, tute eller kjøre over synderen.
Similar words

 
 

tute as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tutetutendetutet
Indikative
1. Present
jegtuter
dututer
hantuter
vituter
deretuter
detuter
8. Perfect
jeghar tutet
duhar tutet
hanhar tutet
vihar tutet
derehar tutet
dehar tutet
2. Imperfect
jegtutet
dututet
hantutet
vitutet
deretutet
detutet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tutet
duhadde tutet
hanhadde tutet
vihadde tutet
derehadde tutet
dehadde tutet
4a. Future
jegvil/skal tute
duvil/skal tute
hanvil/skal tute
vivil/skal tute
derevil/skal tute
devil/skal tute
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tutet
duvil/skal ha tutet
hanvil/skal ha tutet
vivil/skal ha tutet
derevil/skal ha tutet
devil/skal ha tutet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tute
duville/skulle tute
hanville/skulle tute
viville/skulle tute
dereville/skulle tute
deville/skulle tute
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tutet
duville/skulle ha tutet
hanville/skulle ha tutet
viville/skulle ha tutet
dereville/skulle ha tutet
deville/skulle ha tutet
Imperative
Affirmative
dutut
viLa oss tute
deretut
Negative
duikke tut! (tut ikke)
dereikke tut! (tut ikke)
Your last searches