Norwegian-Swedish translation of ufødt

Translation of the word ufødt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ufødt in Swedish

ufødt
allmennadjective ofödd
Similar words

 
 

More examples
1.En abortlovgivning som knesetter vernet av ufødt liv, er partiets klare mål.
2.En abortlovgivning som knesetter vernet av ufødt liv er vårt mål.
3.Hvem som helst som oppdager at man er i ferd med å bli ganske alene med et ufødt barn, eller som tidlig eller senere overtar omsorgen for sitt barn.
4.AANs mål er først og fremst å verne om ufødt liv og å veilede kvinnen om alternativet til abort.
5.Da jeg tilbød min forlegger ideen om en ufødt bok var hans positive interesse tilstrekkelig til at jeg unnfanget Jeppe Jansen.
6.Denne modige forsvarstale for ufødt liv fra en kvinne som mer enn noen har vist praktisk kjærlighet og respekt for det fødte menneskeliv, avtvinger anerkjennelse.
7.Forbli ufødt !
8.På alle disse områder møter vi problemstillinger som går til kjernen av det abortsaken også dreier seg om : respekten for menneskeverdet og samfunnets plikt til å verne om menneskelivet, født eller ufødt.
9.Respekten for menneskeverdet - enten det er ufødt eller gammelt - må stå i fokus, hevder Prestegård.
Your last searches