Norwegian-Swedish translation of ugress

Translation of the word ugress from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ugress in Swedish

ugress
hagebruknoun ogräs
Similar words

 
 

Wiki
Denne artikkelen er om plantebetegnelsen ugress. For musikkprosjektet, se Ugress (band). Ugress eller ugras er planter som vokser på steder de er uønsket.

More examples
1.Det plukket vi jo under krigen, men ikke nå, sier mange når AnnaElise Torkelsen i Nyttevekstforeningen forteller om grønne" ugress"planter og uvanlige bærsorter som kan bli til deilige matretter eller spennende krydder.
2.Min filosofi er at ingen vekster egentlig er ugress.
3.Mye av det vi kan bruke vokser faktisk som ugress i havene hos de aller fleste.
4.Sodaklorat uttrydder alt ugress, men er efterhvert blitt erstattet med andre midler de fleste steder.
5.Vi har ikke følelsen av å bli sett på som ugress her på Løten, heldigvis.
6.Blir dere betraktet som reneste ugress dere som arbeider med å realisere det ?
7.Den eneste gangen det skar seg var da Kabbe i sin tjenesteiver luket bort alle dillplantene i haven, han trodde det var ugress.
8.Den har spredt seg som ugress i elver og kanaler og er blitt en pest og en plage.
9.Der er mye ugress i Bjartmar Gjerdes have, også påpekt av andre.
10.Der har den blitt et plagsomt ugress.
11.Dessuten forekommer den som tilfeldig innført ugress i nærheten av Porsgrunn.
12.Det går selvfølgelig godt an å reise fra det hele, la naturen gå sin gang, og ta kampen oppmot ugress og villnis utpå sensommeren en gang.
13.Det var imidlertid mye ugress, blant annet hyrdetaske i åkeren.
14.Enten objektet er ugress eller orkide så blir vi like begeistret.
15.Et eldre ektepar ligger på kne ved siden av hverandre og fjerner ugress fra et bed, der salat og reddiker og persille om ikke så lenge skal strutte fristende i morgenduggen.
16.Et så gjenstridig ugress i gamle haver at envher bekjempelse er nytteløs.
17.Fenoksysyrer brukes for å fjerne ugress, for eksempel løvetann fra plenen.
18.For fem år siden skjøt det opp et kraftig ugress blant mye annet, men denne planten vokste så fort.
19.For ugress smitter, som kjent.
20.Forbundskansler Helmut Kohl ser ut til å ha funnet ugress i plenen, lyder det i teksten til dette bildet fra toppmøtet i London.
21.Frodig og villig, slik at gressklippern får kjørt seg mer enn en gang i uken, men urimelig oppblandet med kjemper og sopp og løvetann og alt det and re djevelskapet som kalles ugress, og som naboen skuler stygt til over havegjerdet.
22.Hun så med et visst vemod tilbake, og overrakte en fantastisk blomsterkurv med ugress, tistler, tørkede solsikker (foreningens emblem) og farverik mose.
23.Kommisjonen finner ikke rent lite ugress i denne verbale åker, og de påtenkte midler til bekjempelse av disse sproglige utvekster er mange og interessante.
24.Løvetann eller annet ugress under frukttrærne vil få samme behandling, og kan føre til skader på biene.
25.Mangfoldige oppskrifter på sjøsnegler, strandkrabber, blåskjell, Oskjell og jeg vet ikke hva - samt at det spiselige ugress har fått en hederlig omtale.
26.OSLO krets av Norsk Kolonihageforbund har nå et felles takstsystem på trappene, slik at endel av det mange oppfatter som" ugress", kan lukes bort.
27.Situasjonen innebærer at renhold og generelt vedlikehold blir en mindre prioritert oppgave, såfremt skitt og grovillig ugress ikke truer sikkerheten på veiene.
28.Statens forurensningstilsyn (SFT) ønsker ikke noen generell tillatelse til bruk av plantevernmidler i skogen ut over midler til ugress og krattbekjempelse.
29.Ved helserådet var ingen tilgjengelig for kommentar idet Aftenposten gikk i trykken, men i følge herredsskogmesteren er det i disse områder vesentlig ugress og løvskog og ikke blåbær og tyttebær.
30.Veksttorven vil også hindre nytt ugress i å spire og vokse, skriver Hagerådet og opplyser at veksttorv dessuten er et utmerket jordforbedringsmiddel.
Your last searches