Norwegian-Swedish translation of uhjemlet

Translation of the word uhjemlet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uhjemlet in Swedish

uhjemlet
allmenn? uhjemlet
Synonyms for uhjemlet
Similar words

 
 

More examples
1.Det viktigste er at vi viser vilje til reaksjon på en uhjemlet opptreden i norske farvann.
2.Kongen sa nei til en regjering som var uhjemlet i norsk statsskikk og ville abdisere om regjeringen fant å måtte godta de tyske krav.
3.Strafferettslærde drøfter nå hva som bør gjøres for å møte følgene av ulovlig og uhjemlet inntrengning i datasystemer og misbruk av informasjon gjennom bruk av EDB.
4.Vårt eget forsvarsdepartement meddelte efter grundige undersøkelser at det :"... med stor sikkerhet kunne slås fast at vi i den siste 14årsperioden flere ganger har hatt uhjemlet besøk av fremmede ubåter i norsk territorialfarvann.
5.Det er idag ikke mulig å tvinge en fremmed ubåt som uhjemlet oppholder seg i norske farvann til overflaten hvis kapteinen ikke vil.
6.Det fantes ikke mer hjemmel dengang enn det gjør idag, og vi vet at flere dommer efter Altademonstrasjonene er blitt opphevet fordi det der skjedde en annen type uhjemlet utplukking av dommere.
7.Det finnes ingen billigere og mer effektiv måte å hindre uhjemlet adgang til norske forbudte sjøområder enn å håndheve lostvang for alle nasjoner, sier kontreadmiral Pedersen.
Your last searches