Norwegian-Swedish translation of ulikeartet

Translation of the word ulikeartet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ulikeartet in Swedish

ulikeartet
allmenn? olika varierande
Synonyms for ulikeartet
Similar words

 
 

More examples
1.Samproduksjoner med utlandet byr på spesielle problemer, på grunn av sproget og fordi filmoppfatningen er ulikeartet, sier Lise Fjeldstad tappert i et intervju med Aftenposten.
Your last searches