Norwegian-Swedish translation of urne

Translation of the word urne from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

urne in Swedish

urne
begravelsenoun urna
Synonyms for urne
Derived terms of urne
Anagrams of urne
Similar words

 
 

Wiki
Urne (fra latin urna [1]) er en vase, vanligvis dekket og uten håndtak, og med en smal nakke over en sokkel i bunnen. I valg er en urne, en valgurne, en beholder hvor man legger stemmesedler i. I oldtiden og antikken var en urne en stor dekorert beholder av tre, metall, keramikk og lignende.

More examples
1.Meningen er at det skal fungere som et krisesenter, men siden vi nå er inne i en overgangsperiode, kommer vi til å bruke Solgården til et mer stabilt miljø for dem som trenger det, i påvente av Røyken, sier Ole Bjørn Urne videre.
2.Siden det tar slik tid med å realisere planene i Røyken, har det i mellomtiden lagt seg tilrette for et rehabiliteringssenter ved Solgården i Asker, forteller Ole Bjørn Urne, som er daglig leder av Ten Center Østlandet.
3.Amerikanerne venter i spenning til siste urne er tømt før de vet hvem som har fått deres tillit.
4.Avdelingsleder Ingvald Berg Hansen og Jan Steinar Moen beundrer en blomsterdekorasjon som i anledning julen har fått plass i en prektig urne i festsalen i ett av byens storhoteller.
5.Efter kremasjonen legges asken i en urne - nærmest en liten boks - som plasseres i et avlukke på 9x9 tommer i en stor urnehall.
6.Men folk har fortsatt å bo der og i begynnelsen av det neste århundret restaurerer lensherren Erik Urne en del av bygningene.
7.Jeg føler nå at jeg trenger tid til å puste ut, sier daglig leder OleBjørn Urne, som følelsesmessig opplever konflikten som svært vanskelig.
8.Men Urne og medarbeiderne ønsket å forandre statuttene, selve sikkerhetsventilen for arbeidet.
9.Vi tar dem heller med oss hjem, sier OleBjørn Urne og forteller at man vil fortsette arbeidet videre under navnet" Centeret".
10.Christian Chernus er en av lederne, og Ole Bjørn Urne er leder for stiftelsen Ten Center Østlandet som står bak.
11.Det var en ganske velfylt urne han kunne legge sin stemmeseddel ned i.
12.Efter tre år ble graven åpnet og benrestene rengjort og samlet i en urne som man plasserte i havemuren.
13.Jeg trekker først nummerlapper fra en urne.
14.Liket har vært oppbevart i en urne i det store slottskomplekset i Bangkok.
15.Mange av lederne har i årevis hatt sitt arbeidssted i kalde og triste omgivelser, nå kan de ønske våre klienter velkommen til et hus der vi har fått det slik som vi ønsker å ha det, sier Ole Bjørn Urne til Aftenposten.
16.Ole Bjørn Urne (til venstre) og Christian Chernus kan med stolhet ønske velkommen til gårds.
17.OleBjørn Urne begynte sitt arbeide blant narkomane og prostituerte i 1971, efter at han var blitt kristen.
18.Palassmuseets urne har lokket intakt, og er nok verd noen millioner til.
19.Thorleif Jahr, en av de fire nyvalgte representantene til styret, sier at de fire valgte å gå fordi Urne og hans medarbeidere ikke tok konsekvensene av sine egne uttalelser.
20.Urne mener det var uforsvarlig av de fire nye styremedlemmene bare å gå.
21.Urne regner imidlertid med at de fortsatt får beholde senteret i Asker som eies av Asker kommune.
Your last searches