Norwegian-Swedish translation of uskrevet

Translation of the word uskrevet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uskrevet in Swedish

uskrevet
overenskommelseadjective oskriven
Anagrams of uskrevet
Similar words

 
 

More examples
1.Som blader av en uskrevet bok.
2.Et uskrevet dikt".
3.Det har med andre ord ikke vært nødvendig å påkalle presedens, man kan kanskje snakke om uskrevet presedens.
4.For riktignok må Christensen nå kunne ta det hele ytterligere med knusende ro, efterat politi og påtalemyndighet i virkeligheten har oppgitt å godtgjøre at noe av det han skrev i" Det hemmelige Norge", innebar brudd på lover eller regler og derfor burde vært uskrevet.
5.Føler at der er mye ugjort og uskrevet.
6.Neppe fordi han var redd døden - men fordi predikanten med pennen hadde en uskrevet bok.
7.Og enda er dette bare et uskrevet dikt.
Your last searches