Norwegian-Swedish translation of ut

Translation of the word ut from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ut in Swedish

ut
retningother ut
Similar words

 
 

More examples
1.100 000 hjemmeværende husmødre ønsker å gå ut i lønnet arbeide".
2.20 kvinner fra Østlandet som hadde klart å bryte ut, ble intervjuet.
3.Agonia" har ikke Tarkovskijverkenes majestet, men den har en vitalitet som gjerne vil sprenge seg ut av tvangstrøyen.
4.Agonia" må da ha inneholdt andre overtoner og undertekster enn det som slippes ut nå.
5.Akkurat nå skulle vinmarkene blomstre, de springer ut på en dag og legger sin egen lukt over hele landskapet.
6.Alle som blir tatt ut i OLtroppen, skal få gå minst en distanse" og" vi skal stille vårt beste lag til enhver tid".
7.Alternative boformers boligbyggelag" er navnet på et slikt andelslag som er sprunget ut av Kollektivbevegelsen i Oslo, og Fremtiden i Våre Hender.
8.Alternativene synes å være enten" eit klårt og mest mogeleg eintydig verdisyn som det hovedfundament skolen skal byggja på" eller å" tynna ut vårt eige verdigrunnlag til allmenn religiøse og allmennetiske levereglar for på den måten å gjera skulens verdigrunnlag mindre eksklusivt og mindre støytande for dei med eit anna syn".
9.Ambassadebrevet" er nemlig blitt efterkommet fullt ut - i plansammenheng !
10.Andre miner ser ut som klokker, dukker, leketøysbiler.
11.Arbeiderpartiet for sin voldsomme reaksjon på at arbeiderpartimannen Finn Lied ble skiftet ut som styreformann til fordel for en Kristelig Folkepartimann.
12.Arbeiderpartiet går sterkt ut mot legeavtalen, spesielt fordi noen leger må ta høyere pris enn andre.
13.Arbeiderpartiet vil føre videre utviklingen av den videregående skolen ut fra det hovedsyn at skolestrukturen på det nærmeste er fastlagt.
14.Arbeidet for kristen enhet blir med dette flyttet ut av bestestuen og inn i menighetenes hverdagsrom," mener Ytrehorn.
15.Arbejdsløshedens socialpsykologi", gitt ut på Dansk Psykologisk Forlag i 1982.
16.At Jancoselskapet dikterer Dagbladets redaksjonelle kurs ut fra profitthensyn, er en vulgarisme av dimensjoner.
17.At du våger å dra ut på en så anstrengende tur, du som er fylt 80 år," fikk jeg høre folk si.
18.BJØRG EVVAAA" og" MANN" heter de to første skulpturene som de nærmeste tre månedene skal glede, forarge eller kanskje forundre Osloboere som ikke skal ut og beskue kunst, men bare en tur i banken for å ordne de sedvanlige og jordnære pengetransaksjoner.
19.Balanskonseptet" (ny sittestilling) bryter også med kjente former, men ut fra andre forutsetninger.
20.Ballerina" er et dystert melodrama hvor den norske forfatteren øser ut sine lidelser, med noe som ligner mistenkelig på entusiasme, skriver Nicholas de Jongh i The Guardian.
21.Barndom" er et mesterverk, og fortjente all den oppmerksomhet som ble den til del da den kom ut i Frankrike.
22.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
23.Beretningen munner ut i en beklagelse over at aktiviteten det siste året har vært nedadgående.
24.Bibliotekene må ha adgang til å ta en avgift ved utlån av videogram, men undervisningsprogram bør lånes ut gratis.
25.Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
26.Bomben" ser ut til å ha vært rødmalt med en grønn ring rundt.
27.Brae Alpha" sendte ut tre båter for å sjekke.Stor var forbauselsen,forteller radiotelegrafisten, da de oppdaget to åpne båter bemannet med tre kvinner og tre menn midt ute i Nordsjøen, båter uten kart og kompass og motor som kom seg frem ved hjelp av seil og årer.
28.Bruk hue," som Aftenpostens redaktør Reidar Lunde sa i starten av sin karriere da han sto foran en lys blå postkasse og skulle finne ut hva dette var for et påhitt.
29.Byen", sier en av pilotene i det britiske flyvåpens offisielle krigshistorie," så meget vakker ut, opplyst av" juletrærne" (magnesiumfakler som markerer målet), og flammene i indre bydel hadde forskjellige farver.
30.Bygger man ut landbruket ved å satse på flere bruksenheter, vil behovet for meierier ikke avta, men øke".
Your last searches
ut