Norwegian-Swedish translation of utdannet

Translation of the word utdannet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utdannet in Swedish

utdannet
personadjective bildad
  diplomadjective utbildad
Synonyms for utdannet
Derived terms of utdannet
Similar words

 
 

More examples
1.De optimister som både i og utenfor de militære rekker holder på at en liten hær også skal bli en god hær, vil ganske sikkert bli betydelig skuffet når de for sent oppdager at under våre tilvante forhold vil den lille hær temmelig nøyaktig bli utdannet i samme utstrekning som den nuværende.".
2.Høyt utdannet medisinsk fagpersonell" bør kunne kjøpe håndbøker selv.
3.Nå når jeg er ferdig utdannet står jeg plutselig her og opplever all kjøligheten i moderne kunst, design og computere, og jeg velger metaller i teppene som min kommentar til denne kulden.
4.Vi har gitt barna daginstitusjoner, skoler, fritidstilbud - alt i miljøer med et skrikende underskudd av voksne. vi isolerer barna fra voksne og også fra barn på andre alderstrinn, eventuelt med en profesjonell og utdannet voksenkontakt.
5.Vi utdannet nesten ikke en murer lenger, bare byggemontører", får vi høre av en partifunksjonær i Greifswald.
6.Det er fortsatt et urovekkende stort gap mellom de behov næringslivet har for bl.a. teknisk og økonomisk utdannet personell, og hva som utdannes ved våre universiteter og høyskoler.
7.Det har vært en kongstanke for meg i mange år å skrive denne boken, sier Aase Strømstad, som er utdannet husstellkonsulent og en av våre mest kjente og produktive kokebokforfattere med 20 bøker om mat på sin kappe.
8.Det skal være skikkelig opera, ikke noen" pocketutgave", sier Per Boye Hansen, som er konsertmesterens sønn, utdannet operaregissør og nylig ansatt ved operaen i Köln som regiassistent.
9.Jeg er utdannet fra Statens skole for kostholdsøkonomer, og mente at jeg måtte legge kostholdet opp til det jeg hadde lært i min utdannelse.
10.Jeg er utdannet på Stabekk, høyskolen i husstell, og ble helt havegærn da vi skulle bruke mikrobiologien og kjemien i praksis.
11.Jeg er utdannet radio og TVtekniker, men elsker musikk.
12.Jeg er utdannet økonom, eller oldfrue som det het tidligere, og jeg har arbeidet på sykehus i Oslo.
13.Jeg hadde et annet yrke før, men brøt overtvert og utdannet meg til keramiker, sier Svein Hellberg som tidliger var kokk.
14.Men du er jo utdannet ved såvel Kunst og Håndverksskolen som Kunstakademiet under professor Alexander Schultz som rettledet deg lenge efter at du sluttet skolen.
15.NKISKOLEN har iår utdannet 377 nye ingeniører.
16.Når jeg var ferdig utdannet øyelege ?
17.Problemet med 60 skudd liggende er at det ikke finnes marginer, understreker John Duus, Oslogutt som de siste årene har utdannet seg til siviløkonom her i USA.
18.Problemet nå er at det nederste leddet i ryggen er for bevegelig, sier Hilde, nå ferdig utdannet fysioterapeut og i full jobb.
19.På denne måten tar vi del i et globalt nettverk, hvor vårt personlige ansvar som mennesker og verdensborgere blir satt i fokus, sier Kaja Finne, som er utdannet motetegner og i mange år har vært freelancetegner og - skribent i presse og NRK.
20.Trine er jo utdannet frisør, men jeg ser på dansingen som et ledd i min utdannelse, sier Geir, som tidligere var bankmann, men som nå renser tepper når han ikke trener eller konkurrerer.
21.Utgangspunktet for arbeidsfelleskapet var Orrefors Glasskola i Sverige hvor de tre er utdannet.
22.Vi byr på teatersminke, røde plastneser, bowlerhatter, snippkjole med mere, forteller Mona Haugan og Merete Vikholt, begge utdannet ved et teaterakademi i Østerrike og med bred erfaring i å stelle med unger.
23.Vi er utdannet til å ivareta også svangerskapskontrollen, sier Inger Eide Haugen.
24.Vi tar ikke funksjonshemmede ut av klassen, sier rektor, som også er utdannet logoped.
25.Vårt selskap har opprettet en egen sikkerhetsskole som har utdannet 3500 operatører.
26.120 instruktører er utdannet ved våre fire uker lange kurs.
27.22åringen fra DalaJärna, som er utdannet maskinmekaniker, gikk sitt første langrenn som treåring.
28.26 år gammel har cand. theol. Arne H. Fjeldstad både ti års journalistliv bak seg, noen måneder som assisterende deskleder i Aftenposten og i desember er han ferdig utdannet prest ved Menighetsfakultetet.
29.329 av disse er lektorer i filologi, realfag eller med blandet fagkrets, 270 er adjunkter og 70 er utdannet cand. mag. uten pedagogisk seminar.
30.39 år gamle Rajiv er vel utdannet, bl.a. fra Cambridge.
Your last searches