Norwegian-Swedish translation of utelatelse

Translation of the word utelatelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utelatelse in Swedish

utelatelse
allmenn? underlåtenhet
Similar words

 
 

More examples
1.I slike sammenhenger heter det alltid" den fredselskende sovjetiske utenrikspolitikk", og forfatteren av det selsomme skriftstykke kan vente seg en alvorlig påtale for denne uforklarlige utelatelse.
2.Begrunnelsen for en slik utelatelse fra enkelte lærere er at mønsterplanen som rammeplan gir dem anledning til dette (noe jeg betviler meget sterkt).
3.En slik utelatelse hadde ikke gjort noe, hvis bare andre lover hadde tatt godt nok vare på barns rettigheter.
4.Poenget er tendensen : mer utelatelse av kvinner enn av menn, og mindre anerkjennelse uttrykt i noe så konkret som sidetall for de kvinner som får plass.
5.Det forekom likevel en liten, men viktig utelatelse i omtalen av dem som deltok i kampen for et fritt Norge.
6.Det må presiseres at disse" feilgrep" dessverre også innebærer en markedsføring som ikke har hatt annet for øye enn økonomisk gevinst med bevisst bruk av feilinformasjon eller utelatelse av viktig informasjon. (" Bitter Pills", Oxford 1982 gir en rekke grelle eksempler).
7.Jo, her har vi utelatelse, forkortelse, fortetning, reduksjon av formen til et minimum - vil vi vifte med fremmedord, kan vi si at diktet er elliptisk og ekspressivt.
8.Utelatelse av disse avsnitt i Samtiden kalte Per Egil Hegge for ideologisk censur.
Your last searches