Norwegian-Swedish translation of utilpass

Translation of the word utilpass from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utilpass in Swedish

utilpass
allmenn? obekväm
Synonyms for utilpass
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan føre til at pasientene blir urolige og utilpass, og at behandlingen i stedet kan virke mot sin hensikt.
2.Det kan komme av at voksne ikke føler seg ille til mote ved å se sjablongsfremstillinger av barn, men føler seg utilpass ved å se seg selv såkalt urettferdig fremstilt i ungdomsromanen.
3.Han var tydelig utilpass ved at subsistenskvoten kom frem.
4.Nå er det lov å si høyt at man føler seg utilpass i en avdeling og kanskje vil prøve en annen.
5.Videre skriver avisen at uansett hvor utilpass Storbritannia måtte føle seg som vertskap for flyktnigene, finner ikke britene å kunne utlevere dem.
6.Visekriminalinspektør Bent Schrøder var tydelig utilpass.
7.Bilsporten er en så stor del av livet mitt at jeg ville følt meg utilpass dersom jeg ikke skulle drive med det.
8.Den ellers arrogante Piotrowski følte seg tydelig utilpass og så bort da demonstrasjonen pågikk.
9.Dette er målt hos rotter, og ved større mengder serotonin enn normalt ble rottene døsige og / eller utilpass.
10.Føler du seg dessuten slapp og utilpass og har blekfet dissemave ?
11.Manfred er 31 år, hører hjemme i München, og akkurat idag er han utilpass efter en ørebetennelse.
12.Når fellesskapet i familie og nærmiljø skrumpar inn, og barn og ungdom blir rotlause og utilpass, så er det skolen som skal bøte på denne kulturkrisa.
13.Pasienten føler seg til utilpass.
Your last searches