Norwegian-Swedish translation of utjevnet

Translation of the word utjevnet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utjevnet in Swedish

utjevnet
ulempeadjective utjämnad
Synonyms for utjevnet
Similar words

 
 

More examples
1.Denne forskjellen er imidlertid ikke større enn at den kan ha blitt utjevnet ved at folk har handlet i nabobyen med lørdagsåpent pol, eller ved økt bruk av hjemmelaget alkohol, heter det i rapporten.
2.Det er imidlertid spørsmål om hvor mange som egentlig ønsker oppløsning - nå når pristaksten på borettslagsleiligheter i Bærum er opphevet og prisen sammenlignet med selveierleiligheter nærmest er utjevnet, sier teknisk sjef Ole Bele i BBL til Asker og Bærums Budstikke.
3.Efter at den nye sosialistregjeringens uttalte ideologi var temmelig annerledes enn Giscardregjeringens det første året efter maktskiftet i 1981, har realpolitikkens hverdag efterhvert utjevnet den ene forskjell efter den andre.
4.Efter flere år med intenst arbeide for å få utjevnet forskjeller.
5.Forfremmelser av mer konservative ble utjevnet ved at også liberalere ble gitt mer sentrale oppdrag.
6.Hjelpenivået ble utjevnet mellom kommunene, særlig som følge av de statlige rammetilskudd.
7.Inn mot veksling hadde han utjevnet noe, slik at han vekslet som åttendemann, men da hadde Sovjet vekslet for to minutter siden.
8.Kjønnsforskjellen er imidlertid mer utjevnet blant dem som utsettes for vold, tyveri og skadeverk.
9.Og en teknisk preget forskjell på 0,7 prosent når det gjelder inntektsøkningen i takt med industrien vil bli utjevnet under oppgjøret.
10.Brekke legger til at det synkende behovet for lærere selvfølgelig vil bli noe utjevnet ved at mange går av for aldersgrensen.
11.Det er tegn til mindre økonomisk vekst i USA, og den blir ikke utjevnet ved noen utpreget øket vekst i de andre viktige industriland, fremholder UNCTAD.
12.Det har imidlertid vist seg at denne prispolitikken har bidradd til å heve besøkshyppigheten - og tvilende vertskap merket at omsetnigen av leskedrikker og knask klart utjevnet eventuelle tap i matveien for de gratis eller halvpensjonbetalende gjestene.
13.Forskjellen mellom 5,9 prosent og 7,9 prosent kreves ikke utjevnet.
14.Men det ville være helt galt å tro at denne forskjellen ville bli utjevnet ved å skille kjønnene.
15.Men helt utjevnet blir ikke lønnsveksten.
16.Nordmennene regner med å ha utjevnet det forspranget utlendingene hadde på oss efter forrige sesong.
17.Oppdretterne har oppnådd stadig høyere priser og samtidig har dollaren utjevnet prisen på stillehavslaksen.
18.Spillet utjevnet seg med remis som resultat, efter forslag fra Kasparov.
Your last searches