Norwegian-Swedish translation of utløse

Translation of the word utløse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utløse in Swedish

utløse
allmennverb utlösa
Anagrams of utløse
More examples
1.Hva vi først og fremst bør tilstrebe, er et system som kan stimulere innsats, initiativ og oppsparing og dermed utløse vekstkraften i økonomi og næringsliv.
2.Konkurserklæringen vil svekke tilliten til arbeiderbevegelsens andre aviser og bedrifter hos kreditorer og leverandører på en måte som kan utløse en epidemisk avisdød", skriver han blant annet.
3.Antisemittismen i SovjetUnionen har tiltatt i en slik grad, at en krise eller krig nå ville utløse massedeportasjon av jøder til Sibir.
4.Det kan ofte være tilsynelatende bagateller som kan utløse en brann, mener Thoresen.
5.Jeg regner med at vi kan utløse Stein.
6.Men det er vanskelig å si idag hvem som sitter på nøkkelen som kan utløse dette innsparingspotensialet.
7.Skulle vi regne slik, blir det førstemann som setter nesen i bakken uten å utløse skjermen som blir den endelige rekordholder, sa Widenby.
8.Vi er klar over at bare ordet økonomisk planlegging vil utløse en voldsom allergisk reaksjon.
9.Vi hadde nok håpet å utløse mer omsorg både fra pårørende og fra naboer til de som trenger denne omsorgen.
10.Analyser viser at det er brukt brennbar væske til å utløse brannen.
11.Angsten knyttes altså til nøytrale hendelser, som på et senere tidspunkt vil kunne utløse anfall.
12.Anvende makt for å beskytte sitt territorium og de personer som der hadde søkt asyl - hvilket igjen kunne utløse en konflikt i stor målestokk, ensbetydende med å godta provokasjonen og samtidig skape en krigstilstand mellom de to land, nettopp hva Mexico hele tiden har forsøkt å unngå i MellomAmerika - eller forflytte flyktningene til det indre av landet.
13.Arabiske og vestlige diplomater regner med at nedskytingen av de iranske flyene kan utløse en iransk hevnaksjon, som vil kunne utvide krigen og trekke SaudiArabia og dets allierte i Gulfens samarbeidsråd (GCC) inn i kamphandlingene.
14.At disse bestrebelser vil utløse noen vårflom, er tvilsomt.
15.Atomeksplosjonene vil utløse så mange og store branner at det vil legge seg et så ugjennomtrengelig lag av røk, sot og støv i atmosfæren at alt liv som blir liggende i skyggen av en slik gigantisk sky, kommer til å dø i det kolde klima som da vil råde på Jorden.
16.Blir det ingen tilnærming under meglingen, kan det føre til at LO tar andre forbund ut i sympatiaksjoner, og tvisten om lavlønnsgarantien kan utløse storkonflikt.
17.Byrden er også en trusel mot den politiske stabilitet, fordi det er vanskelig å se at særlig mange av gjeldsnasjonene kan bli istand til å betale gjelden uten å gjennomføre tiltak som lett kan utløse opprør.
18.Carter møtte som æresgjest, men uten å utløse noen begeistring.
19.Da var han med på å utløse strid, hvor fredsæl og vennlig han enn ellers var.
20.De 250 000 kronene skal brukes til radiostyrt avfyring av eksplosiver for å utløse skred.
21.De er også fullstendig klar over at de kunne utløse en konflikt som kan spre seg til de hittil utenforstående Gulfstatene - og enda mye lenger.
22.De skal utløse seg selv, automatisk flyte opp og begynne å sende.
23.De tallrike horoskopmagasinene renner i disse dager over av spådommer for neste år, og flere av dem mener å se at den sovjetiske presidentens helse forverrer seg ytterligere og at dette vil utløse en grusom maktkamp i Kreml.
24.Den muligheten lå det eventuelt i instruktøren Tore Breda Thoresens hånd å utløse.
25.Denslags spissformulerte påstander kan sjelden tas helt alvorlig, og de som fremsetter dem, bør betenke den unødige engstelse de kan utløse.
26.Der kan man trygt grave seg ned mens større skavler kan utløse sneskred.
27.Derimot kan rammene for og eierforholdene omkring det offentlige konkurranseselskapet utløse adskillig tautrekking og politisk strid.
28.Derimot satser Veivesenet 250 000 kroner på radiostyrt avfyring av eksplosiver for å utløse skred.
29.Dersom den skjerpede politikken overfor shiittene fortsetter, vil den kunne utløse en reaksjon på tvers av landegrensene - og en reaksjon hvor regimet i Teheran trolig vil ønske å ha en finger med i spillet.
30.Dessverre lever vi i en verden hvor det ikke kan utelukkes at stormaktenes interessemotsetninger kan utløse væpnede konflikter som også Norge kan bli trukket inn i, jfr. 9. april 1940.
Similar words

 
 

utløse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utløseutløsendeutløst
Indikative
1. Present
jegutløser
duutløser
hanutløser
viutløser
dereutløser
deutløser
8. Perfect
jeghar utløst
duhar utløst
hanhar utløst
vihar utløst
derehar utløst
dehar utløst
2. Imperfect
jegutløste
duutløste
hanutløste
viutløste
dereutløste
deutløste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utløst
duhadde utløst
hanhadde utløst
vihadde utløst
derehadde utløst
dehadde utløst
4a. Future
jegvil/skal utløse
duvil/skal utløse
hanvil/skal utløse
vivil/skal utløse
derevil/skal utløse
devil/skal utløse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utløst
duvil/skal ha utløst
hanvil/skal ha utløst
vivil/skal ha utløst
derevil/skal ha utløst
devil/skal ha utløst
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utløse
duville/skulle utløse
hanville/skulle utløse
viville/skulle utløse
dereville/skulle utløse
deville/skulle utløse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utløst
duville/skulle ha utløst
hanville/skulle ha utløst
viville/skulle ha utløst
dereville/skulle ha utløst
deville/skulle ha utløst
Imperative
Affirmative
duutløs
viLa oss utløse
dereutløs
Negative
duikke utløs! (utløs ikke)
dereikke utløs! (utløs ikke)
Your last searches