Norwegian-Swedish translation of utpeke

Translation of the word utpeke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utpeke in Swedish

utpeke
allmennverb utse
Synonyms for utpeke
Anagrams of utpeke
More examples
1.I den stillingen jeg har må jeg være forsiktig med å utpeke favoritter.
2.Alle industribedrifter med mer enn 40 ansatte må utpeke en ansvarshavende for det brannforebyggende arbeide, samt en brannvernleder som skal lede slukningsarbeidet ved branntilløp.
3.Allerede i februar neste år bør Det fridemokratiske parti i VestTyskland, FDP, utpeke en ny partiformann, erklærte utenriksminister og partiformann HansDietrich Genscher på et krisemøte i partiet torsdag.
4.At valget av henne er populært både i partiet og enda mer i feministkretser, som har lagt et betydelig press på Mondale for nettopp å utpeke en kvinne, fikk man mange klare beviser for utover torsdagen.
5.Barakat peker på at det også er et formelt spørsmål hvem som skal utpeke en efterfølger efter Haddad.
6.Blant annet ønsker man å utpeke offentlige representanter i forsikringsselskapenes styrende organer.
7.Bortsett fra dem som er betalt for å tale sin kandidats sak, var det imorges få som var rede til å utpeke noen vinner i det avsluttende TVoppgjøret i Kansas City.
8.Da bør den også være handlekraftig nok til å utpeke en ny leder med det aller første.
9.Da skal ti stater, pluss Samoaøyene og demokratene utenlands, utpeke ialt 613 delegerte til partikonventet i San Francisco i juli.
10.De nyere observasjoner har ikke kunnet gi grunnlag for å utpeke en spesiell nasjon bak krenkelsene.
11.De resterende 25 prosent er ikke i stand til å utpeke noen vinner.
12.De vestlige land på konferansen skal utpeke et nytt medlem, og her er Spania Norges fremste" konkurrent" - fulgt av Portugal, Hellas og Tyrkia.
13.Den bør da være handlekraftig nok til å kunne utpeke en ny leder i løpet av de nærmeste dager eller kanskje timer, og til å fortsette den utenrikspolitikk som Andropov og de øvrige medlemmer av toppskiktet forfektet.
14.Den har i høy grad oppmuntret Reagans demokratiske motstandere, som i morgentimene tirsdag norsk tid skal utpeke sin kandidat foran høstens endelige oppgjør om presidentmakten.
15.Den nye president vil efter alt å dømme få anledning til å utpeke minst tre, kanskje hele fem nye dommere.
16.Denne avtalen er ikke satt ut i livet og så lenge det ikke skjer, kan ikke regjeringen i Beirut formalisere forbindelsen ved å utpeke en efterfølger.
17.Derfor har politikerne selv også klokelig trukket den konklusjon at for å sikre politisk uavhengighet og for å gardere seg mot vilkårligheter på områder som ikke har med kulturpolitikk å gjøre, bør de ikke selv direkte utpeke representanter til innstillingskomiteer for stipendier, innkjøpskomiteer, etc.
18.Dersom de senere viser seg ikke å ha holdt mål, ligger det nære å mene at det var feil av partiet å utpeke dem.
19.Det eneste som hittil er kommet ut av Arbeiderpartiets spå domskunst og forsøk på å utpeke vinnere blant næringer og bedrifter, er underskudd, skandaler, og håpløse debatter mellom ukvalifiserte politikere.
20.Det er de vestlige land på denne konferanse som skal utpeke et nytt medlem, og det er her Norge har en mulighet.
21.Det er også ventet at det blir åpnet adgang for kongen til å utpeke seks palestinske representanter som kan overta plassene til de representanter fra Vestbredden som er døde siden valgene i 1967.
22.Det gjør at man idag sjelden kan utpeke desiderte favoritter ved JuniorVM.
23.Det regnes som det enkelte partis egen sak å utpeke medlemmer av kommunale nevnder, styrer, råd og utvalg.
24.Det var dette Hagen skulle rette opp på gårsdagens pressekonferanse, men her nøyet han seg med å utpeke NRKs korrespondent i LatinAmerika for å løpe KGBs ærend.
25.Det vil man kunne svare på om ca. et halvt år, hevder dr.med. Claus Christiansen ved klinisk medisinsk avdeling på Glostrup Amts sykehus i København. Da vil man ved undersøkelser kunne utpeke disse kvinnene enkeltvis.
26.Det viste seg å være tre, og de ble en efter en bragt inn i salen hvor de ble bedt om å utpeke vedkommende på tiltalebenken.
27.Det øverste militære råd kommer trolig sammen idag for å utpeke Nigerias nye regjering, melder kringkastingen i landet.
28.Disse og andre eksempler gir ingen utfyllende og rettferdig beskrivelse av offentlige kontorer, det gavner ingen å utpeke syndebukker.
29.Efterat man har gjennomgått opplysningene, vil det såkalte Dereguleringsutvalget i samarbeide med de enkelte departementer utpeke hvilke områder hvor det er mulig å oppnå effektivisering og innsparing.
30.Forsikringsselskapet Vesta kan ikke av sine dokumenter utpeke noe spesielt strøk av kysten hvor sykdom og skader har vært større enn andre steder, men det er helt klart at Hitrasyken, som særlig slo sterkt ut sist vinter, er den vesentligste årsak til de store utbetalinger.
Similar words

 
 

utpeke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utpekeutpekendeutpekt
Indikative
1. Present
jegutpeker
duutpeker
hanutpeker
viutpeker
dereutpeker
deutpeker
8. Perfect
jeghar utpekt
duhar utpekt
hanhar utpekt
vihar utpekt
derehar utpekt
dehar utpekt
2. Imperfect
jegutpekte
duutpekte
hanutpekte
viutpekte
dereutpekte
deutpekte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utpekt
duhadde utpekt
hanhadde utpekt
vihadde utpekt
derehadde utpekt
dehadde utpekt
4a. Future
jegvil/skal utpeke
duvil/skal utpeke
hanvil/skal utpeke
vivil/skal utpeke
derevil/skal utpeke
devil/skal utpeke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utpekt
duvil/skal ha utpekt
hanvil/skal ha utpekt
vivil/skal ha utpekt
derevil/skal ha utpekt
devil/skal ha utpekt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utpeke
duville/skulle utpeke
hanville/skulle utpeke
viville/skulle utpeke
dereville/skulle utpeke
deville/skulle utpeke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utpekt
duville/skulle ha utpekt
hanville/skulle ha utpekt
viville/skulle ha utpekt
dereville/skulle ha utpekt
deville/skulle ha utpekt
Imperative
Affirmative
duutpek
viLa oss utpeke
dereutpek
Negative
duikke utpek! (utpek ikke)
dereikke utpek! (utpek ikke)
Your last searches