Norwegian-Swedish translation of uvitende person

Translation of the word uvitende person from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uvitende person in Swedish

uvitende person
allmenn? okunnig person
Synonyms for uvitende person

 
 

More examples
1.I det antikke Hellas var en analfabet en som ikke var kjent med alfabetet, som ikke kunne tolke bokstavene, den tids informasjonstegn, og som derfor ble ansett for å være en uvitende person.
Your last searches