Norwegian-Swedish translation of vår

Translation of the word vår from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vår in Swedish

vår
poss. bestemningsord - en.adjective vår
Synonyms for vår
Derived terms of vår
Anagrams of vår
Similar words

 
 

Wiki
Våren eller foråret er en av de tradisjonelle fire årstidene, og består av månedene mars, april og mai. Den astronomiske våren varer fra vårjevndøgn til sommersolverv, og de sammenfallende astrologiske vårtegnene er Væren, Tyren og Tvillingene. Innen meteorologien defineres våren gjerne som den perioden da normal døgnmiddeltemperatur for det aktuelle stedet er mellom 0 og 10 °C og stigende.

More examples
1.(Vår uthevelse).
2.Assosiasjonsånden" er et av de sterkeste trekk i vår samfunnstradisjon, og Amnestys arbeidsgrupper rundt om i landet kan trekke til seg betydelige menneskelige ressurser dersom man" smir" nå.
3.At ingen har tenkt på det før !" utbryter vår verdensmester Rolf FalckLarsen.
4.Bare den korte Grunnlinjedelen under Norges Bank (bildet) vil efter vår beregning koste 1208 millioner kroner.
5.Bedriftsmessig" kan vi løse vår situasjon ved å lukke stadig flere studieveier.
6.Boris" med de mange masseopptrinn fordrer en stor scene, mens de begrensede plassmuligheter ved vår opera hemmer bevegelsesfriheten.
7.Brommautredningen", gjort av de svenske samferdselsmyndigheter, inneholdt i likhet med vår egen luftfartsmelding, et mikroskopisk avsnitt om luftforurensning.
8.Brommautredningen", gjort av de svenske samferdselsmyndigheter, inneholdt i likhet med vår egen luftfartsmelding et mikroskopisk kapitel om luftfartsforurensning.
9.De (fordommene) gjør det mulig for oss å si at dette mennesket har vi ikke noe med, gjør det mulig for oss å finne ut hvem vi har noe med, hvem som angår oss, hvem som er vår neste.
10.De frigjorte krefter i atomet har forandret alt, unntatt vår måte å tenke på.
11.De har hatt sin tid, nå er det vår tur".
12.De kristne grunnverdier knyttes i vår kulturkrets nært sammen med det sett verdier om mennesket og forholdet mellom mennesker som er overlevert oss gjennom den kristne tradisjon.
13.De serverer landkrabber," forklarte vår raske sjåfør.
14.Den dagen da håret brakk" søker å demaskere alle avskygninger av den omfattende prostitusjon og pornografi som er en del av vår virkelighet.
15.Den hadde vi da kirken stort sett var eneste påvirkningsfaktor, og samfunnet var kulturelt ensartet i motsetning til vår tid.
16.Den tradisjonelle spenningsfilmens grep er med hell anvendt på et konfliktstoff som interesserer hele vår samtid".
17.Den utakknemlige smålighet er her satt i system av hele vår forsvarsledelse.
18.Denne lille aforisme fra 1973 slo så godt an blant vår generasjons salongradikalere, at han nå like godt gjentar den i deres hovedorgan, Dagbladet.
19.Denne søylen koster Norge over 10 milliarder i året" heter det om ryggsøylen vår i den holdningskampanje som Staten ihøst har igangsatt.
20.Det den kristne tro ødelegger av vår kultur er ikke verdt å samle på.
21.Det er det vår sak å avgjøre".
22.Det er efter vår oppfatning oppsiktsvekkende at DNAmedlemmer deltar eller kjenner til saken uten å reagere kraftig mot den slags.
23.Det er i livets grensesituasjon at vår livsrespekt prøves.
24.Det er ikke bare den uken det hele står på i Seefeld som engster meg ; forberedelsene foran en VMsesong krever sitt, og aller helst vil jeg tilbringe mest mulig av tiden sammen med vår ettårige sønn.
25.Det er ikke feilene ved vår helsetjeneste som er vårt største problem, men at helsetjenesten ikke får nok ressurser.
26.Det er maten som oppmuntrer folk," sa vår litt fyldige leder, og det beviste kokken vår.
27.Det har trolig vært mottoet for dem som i sin tid skapte landhockeyen de varme landenes variant av vår nordiske bandy.
28.Det innbærer at vi fremdeles står svakt industrielt rustet når det er snakk om å ta vår del i nye og gamle markeder.
29.Det polske spørsmål hadde satt vår egen eksistens på spill," sa Churchill," ikke bare imperiets, men nasjonens".
30.Det sikkerhetspolitiske kompromisset fra i vår var jo i virkeligheten ikke annet enn tynn ferniss over en broget og dyptgående uenighet - ikke minst innerfor Gro Harlem Brundtlands og Einar Førdes parti.
Your last searches