Norwegian-Swedish translation of være passende

Translation of the word være passende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være passende in Swedish

være passende
allmennverb vara passande
Similar words

 
 

More examples
1.Det vil ikke være passende for oss å gå til nye innrømmelser som en slags belønning for deres vrangvilje i forhandlingene om rustningsbegrensninger, fremholdt Reagan.
2.Det ville heller ikke være passende med vår meget beskjedne andel av verdens oljeproduksjon, fremholdt Willoch.
3.Jeg tror at omkring fire måneder vil være passende.
4.12 12 mm og en platetykkelse på 1216 mm være passende.
5.Eftersom treneren Laurenzo regner med at 45 av disse ghaneserne kommer til å kvalifisere seg til OL i Los Angeles, bør de være passende motstandere for våre tre fremste OLkandidater, Javid Aslam, Magne Havnå (+81 kg) og Kristen Reagan.
6.Ellers kan man finne mye stensopp i skogen rundt byen akkurat nå, takket være passende variasjon av sol og regn.
7.En sosionomutdannelse, slik som vi tre Oslomedlemmer av prosjektet har, viser seg å være passende for de oppgaver vi står overfor.
8.En økning på både 10 og 15 øre pr. liter vil være passende nå, dersom en rimelig fortjenestemargin skal sikres, sier oljeselskapene til dem som spør.
9.Ett eller to bilder på de rette stedene kan være passende.
10.Fem års mellomrom synes å være passende.
11.Her er både EF og Norge enige om at mellom 300 000 og 400 000 tonn vil være passende.
12.Hvis SovjetUnionens gode henskiter virkelig hadde vært oppriktig ment, kunne det være passende å begynne med å innskrenke spionasjevirksomheten.
13.Man legger vekt på å være passende kledt.
14.Utvalget mener at en styrke på fire polititjenestemenn vil være passende.
15.Hva angår tidspunktet, mener jeg en gang i februar eller mars må være passende.
16.Det kan her være passende å nevne et annet stort avisoppslag.
17.Det kan være passende å runde av dette juleblotet med noen linjer fra diktet" Kringsatt av fiender".
18.Det var den australske, engelske og nederlandske dommer som fant tre å være passende, mens Griffin / Preston fra England fikk fem enere.
19.For Petter Nilsen mente Gjengedal en straff på ett år og en måned kunne være passende, fordi han først kom inn i bildet efter at innsamling av materialet var utført.
20.Oslo byrett kom til at arbeidspenger på 6000 kroner måtte være passende for dressene, som Septimus har brukt ved en rekke større arrangementer.
21.Siste nytt er en aftendress med vest for en elegant herre, en gave fra Dressmann A / S. Den tør være passende antrekk for et weekendopphold på Holmenkollen Park Hotel som også er mulig å vinne.
Your last searches