Norwegian-Swedish translation of være uvitende om

Translation of the word være uvitende om from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være uvitende om in Swedish

være uvitende om
allmenn? vara ovetande om
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjonsledelsen ønsker at ingen trafikant skal være uvitende om farene de utsetter seg selv og andre for dersom de blander alkohol og bilkjøring.
2.Ambassadøren kan umulig være uvitende om at det forholder seg slik.
3.Det framholdes at disse ofte vil være uvitende om, eller ha uklare forestillinger om sitt eget beste og at de ikke er i stand til å vurdere kvaliteten på de tjenester og varer de tilbys.
4.I Polen sies det at sikkerhetspolitiet vet alt - kunne det være uvitende om en illegal gruppe innen politiet ?
5.På den annen side kan de samme myndigheter umulig være uvitende om den kompakte majoritet av" grasrota" som føler det voksende antall innvandrere som et problem politikere har tredd ned over hodene på det norske folk, livlig applaudert av massemedia som er lite rause når det gjelder å gi plass for motforestillinger.
6.Vi ønsker ikke at denne spaltes lesere skal være uvitende om hva som skjer på venstresiden i norsk politikk.
7.Stortinget skal ikke være uvitende om konsekvensene hvis det i neste uke vedtar stans i gråbergbrytingen på Sydvarangers Østmalm.
8.Det kan også tenkes at den som får et organ fra et annet menneske, gjerne vil være uvitende om hvem dette menneske er.
9.Det må han gjerne mene, men han kan ikke være uvitende om at vi i denne sak taler på vegne av en bred opinion.
10.Mens Bresjnevs livlege henter prisen i Aulaen til bifall fra Moskva, vil verden sannsynligvis ennå være uvitende om fredsprisvinneren Andrej Sakharovs skjebne.
Your last searches