Norwegian-Swedish translation of valhall

Translation of the word valhall from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

valhall in Swedish

valhall
allmenn? Valhalla
Synonyms for valhall
Similar words

 
 

More examples
1.Det er foreløbig litt uklart om dommen vil få betydning, men vi vet at felter som Frigg og Valhall fikk utvinningstillatelse før de nye bestemmelsene om innbetaling av avgift trådte i kraft 8. desember 1972, sier Dæhlin.
2.Nå i dagene fremover ventes 200 til 300 ansatte innen brønnservice - og boreselskap å bli involvert i punktstreik både på Ekofisk, Valhall og på Statfjordfeltet, opplyser Eivind Lønningen til NTB.
3.Vi har fått informasjoner om at det pågår en hektisk aktivitet for å få andre enn de konfliktrammede brønnboringsfirmane Otis og Baker til å ta over arbeider på Ekofisk og Valhall.
4.Vi skal fortsette å jobbe hardt med Valhall i årene fremover, og vi er oppmuntret av den fremgangen vi allerede har hatt.
5.Alt arbeide, også vedlikehold, har ligget nede i de 11 døgn streiken på Valhall har pågått.
6.Arbeidsgivernes lockout fra midnatt er et svar på streiken som de OAForganiserte iverksatte for 90 medlemmer på Valhall for elleve dager siden.
7.Den fortsatte oppbyggingen av produksjonen fra Valhall gjør at selskapet kan se frem til betydelige inntekter i årene fremover, heter det i selskapets årsberetning.
8.Den nylig avblåste streiken på Valhall førte til tapte salgsinntekter i 1984 på ca. 25 millioner kroner for NOCO.
9.Derefter blir 6070 borere i Loffland Brothers på Statfjord A tatt ut i en 24 timers streik, så følger borepersonellet hos Dowell og til slutt Dolphin på Valhall, opplyser Eivind Lønningen i OFS til Aftenposten.
10.Det kan neppe siers å være tilfelle hvis produksjonen på Valhall stanses.
11.En streik på Valhall vil bety mye for operatøren, Amoco, men i et samfunnsmessig perspektiv vil skadene neppe være store nok til at Regjeringen vil foreslå tvungen lønnsnevnd.
12.Fra Valhall ble det solgt 41 millioner kubikkmeter gass i februar, mens den samlede norske andel av gassleveransene fra Murchison utgjorde 9,5 millioner kubikkmeter.
13.Gol ønsker å bygge ny flyplass - kalt" Valhall" flyplass - for å bedre muligheter for chartertrafikk til beste for turistnæringen i området.
14.Konsekvensene blir størst for eierne av feltet og for operatøren, Amoco, som får sitt største tilskudd av gass og olje i Nordsjøen fra Valhall.
15.Meglingen før påske førte ikke frem, og 90 OAForganiserte har streiket på Valhall i 11 dager.
16.Men selv om en streik på Valhall ikke får store samfunnsmessige konsekvenser, vil det bety mye for operatørselskapet Amoco.
17.NOCOs andel i Valhall er på 15,7 prosent, mens selskapet eier 25 prosent av Hod der de utvinnbare reserver er anslått til 2040 millioner fat olje.
18.Nærmere 40 produksjonsarbeidere ble i løpet av formiddagen igår fløyet ut til Valhall, og i løpet av eftermiddagen kom produksjonen i gang.
19.OAF har varslet plassfratredelse for 92 medlemmer av Valhall fra fredag kl. 24.00.
20.Oljearbeiderne unntok Valhall fordi dette feltet er så nytt at eierne ennå ikke har begynt å betale skatt og avgift til staten fra utvinningen.
21.Oljepresten Trygve Hestness blir å finne på Ekofisk og Valhall fra 21. til 28. desember, mens kollega Terje Bjerkholt besøker Frigg, Heimdal og Odin.
22.Oljeproduksjonen på Valhall lå på 49 400 fat pr. dag i oktober.
23.Operatøransattes Forbund (OAF) avblåste streiken på Valhall, der 92 mann nedla arbeidet før påske.
24.Operatøren, Amoco, og NOCO står fast ved tidligere reserveanslag for Valhall på 250 millioner fat olje, 56 millioner fat våtgass og 21 milliarder kubikkmeter gass.
25.Phillips Petroleum på Ekofisk, Mobil på Statfjord og Amoco på Valhall.
26.Produksjonen fra feltene i Ekofiskområdet og fra Valhall vil samlet sett avta de nærmeste år.
27.Produksjonen på Ekofisk lå på 272 000 fat pr. dag, mens det fra Valhall ble produsert vel 44 000 fat daglig i januar.
28.Produksjonen på Valhall er bare en brøkdel av den samlede produksjon i Nordsjøen.
29.På Valhall har man sikret seg kassetter med videojuleprogrammer, eftersom myndighetene ennå ikke har lagt forholdene til rette for å ta imot norsk fjernsyn.
30.På den bakgrunn hevder Londonavisen at Staoil sammen med eventuelle britiske partnere trolig vil by minst en av de 13 blokkene i kvadrant 29, vest for de britiske Fulmar / Auk / Clayde / Argyll / Duncanfelt På den andre siden av delelinjen finnes Ekofisk og Valhall feltet.
Your last searches