Norwegian-Swedish translation of vandal

Translation of the word vandal from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vandal in Swedish

vandal
brudd - mannnoun vandal
Synonyms for vandal
Derived terms of vandal
Similar words

 
 

More examples
1.Den som vil rasere en kulturverdi hvis han ikke får erstatning for de tapte gevinster ved f.eks. å drive hyttebygging i vikinggraven, blir vel med rette ansett som en vandal.
Your last searches