Norwegian-Swedish translation of vare

Translation of the word vare from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vare in Swedish

vare
allmennverb varna
Synonyms for vare
Derived terms of vare
Anagrams of vare
Wiki
En vare eller handelsvare er byttemiddel i handelsrelasjoner, inklusive de som handles på en råvarebørs. Det kan være et produkt du kjøper, slik som et brød, en liter melk, klær, biler etc. Varen har normalt en pris, som du må betale for å få kjøpt den.

More examples
1.Big Pine II" ble innledet tidlig ihøst, og vil vare til april.
2.Big Pine II" skal vare i syv måneder, og det er grunn til å regne med at også den neste vil strekke seg over flere måneder.
3.Det offentlige har, og bør ha, hovedansvaret for at mennesker i spesielt utsatte situasjoner blir tatt vare på.
4.Emil Olsen" tar vare på oss som tilskuere.
5.Forbudstiden" i Porsgrunn vil imidlertid vare inntil videre, forteller Porsgrunns Dagblad, og det er et åpent spørsmål hva bystyret vil beslutte når det torsdag 2. februar skal behandle saken.
6.Fra Arbeiderpartiets side ønsker vi at samfunnsinteressene og arbeidstagernes interesser skal tas vare på i en ny konkurslov.
7.Jeg vil derfor raade min Herre, at, saasom han have smaa Døttre, at han udi sin HuusCatechismum indrykker denne Artikel, at de skal tage sig i vare for all for megen HundeKierlighed.
8.Kjøbt Tomt af Oberst Vosgraff, 1 / 2 Maal og betalt samme med 200 Spd., der af Tønsberg vare udbetalte paa" Grotten".
9.La Strada" tok først og fremst vare på frodigheten, vitaliteten.
10.Lommedalsbanen" er ikke gjenskapelse av en bestemt bane, men er anlagt spesielt for å ta vare på gammel jernbanemateriell fra industri og anleggsvirksomhet.
11.Presten med de røde annonsene" har bragt videre en arv det åpenbart blir tatt vare på.
12.Rottens år" tok til 2. februar i år, og det skal vare til 20. februar 1985.
13.Rydd og reiskampanjen" skal vare i tre måneder.
14.Som avtalepartner skal idretten ta vare på sin frie stilling." - Ja, nettopp !
15.Staten må vi avkall på inntekter for at norske forbrukere skal få en vare billigere.
16.Tidenes kristne rockegalla" har de selv kalt det, og konserten skal vare i fire timer.
17.Treholt var min venn" og la så til, litt nølende :" og et vennskap skal vel vare livet ut" (sitert efter hukommelsen).
18.Vekselbruket" vil kunne vare i fire til åtte år, for da skal den gamle bygningen rives.
19.Vi må ta vel vare på våre eigne tradisjonar, og samstundes gi best moglege vilkår for nyskaping.
20.Vi tror heller ikke at rekeeventyret vil vare evig.
21.Absolutt - vi skal ta godt vare på de nye, bl.a. 17 år gamle Trond Arne Bredesen fra Gran, Hadeland.
22.Alkohol er den eneste vare det finnes mer enn nok av i disse krisetider, skrev avisen Dziennik Ludowy nylig.
23.At vi må ta vare på alle ressursene i" Huset, de menneskelige såvel som de tekniske.
24.Barn er det viktigste vårt samfunn har å ta vare på.
25.Barn er en særdeles svak gruppe som er helt avhengig av å ha voksne rundt seg og som tar vare på dem.
26.Brancheforskningen spiller en rolle i forskningssystemet som det er av verdi å ta vare på og helst utvikle, understreker Ragnhild Sohlberg og Jakob Shetelig.
27.Da er et bedre å ta vare på de pensjonister man har som medlemmer, sier hun.
28.Dagens optimisme vil vare frem til de store selskapene kommer med sine rapporter for første tertial.
29.De er vant til å bli fortalt hva de skal gjøre, de er ikke vant til å ta vare på seg selv, sier han.
30.De tas opp med kamera på første rad, men det er jo en forferdende tanke at man skal ta vare på alt.
Similar words

 
 

vare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) varevarendevart
Indikative
1. Present
jegvarer
duvarer
hanvarer
vivarer
derevarer
devarer
8. Perfect
jeghar vart
duhar vart
hanhar vart
vihar vart
derehar vart
dehar vart
2. Imperfect
jegvarte
duvarte
hanvarte
vivarte
derevarte
devarte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vart
duhadde vart
hanhadde vart
vihadde vart
derehadde vart
dehadde vart
4a. Future
jegvil/skal vare
duvil/skal vare
hanvil/skal vare
vivil/skal vare
derevil/skal vare
devil/skal vare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vart
duvil/skal ha vart
hanvil/skal ha vart
vivil/skal ha vart
derevil/skal ha vart
devil/skal ha vart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vare
duville/skulle vare
hanville/skulle vare
viville/skulle vare
dereville/skulle vare
deville/skulle vare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vart
duville/skulle ha vart
hanville/skulle ha vart
viville/skulle ha vart
dereville/skulle ha vart
deville/skulle ha vart
Imperative
Affirmative
duvar
viLa oss vare
derevar
Negative
duikke var! (var ikke)
dereikke var! (var ikke)
Your last searches