Norwegian-Swedish translation of varierende

Translation of the word varierende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

varierende in Swedish

varierende
allmennadjective varierande
Synonyms for varierende
Similar words

 
 

More examples
1.Bredden" er dermed skåret over et sted i sentrum, varierende i de forskjellige lands delegasjoner.
2.Alle som har behov for medisinsk hjelp på grunn av alvorlige sinnslidelser må få slik hjelp på riktig nivå uten at det går tid til spille, heter det i en innstilling fra komiteen som mener det er kritikkverdig at enkelte pasienter som har åpenbare hjelpebehov på grunn av alvorlige sinnslidelser, er blitt avvist med varierende begrunnelser.
3.Det blir varierende program hver dag som vil spenne fra visesang og folkemusikk til gjøgling og tryllekunster.
4.Det er klart at dette er en meget interessant stilling, hvor man har følelse av å gjøre nytte for seg, selv om de råd man gir, blir fulgt i varierende grad.
5.Jeg er overbevist om at praktisk talt alle våre har mer å gå på, selv om det er i varierende grad.
6.Likevel skal det ikke stikkes under en stol at det i varierende grad omkring i landet er ventetid på visse typer behandling, at det kan være vanskelig å få plass i sykehjem eller å få annen tilredsstillende omsorg for pleietrengende eldre og funksjonshemmede.
7.Sjansene for å pådra seg skader er størst tidlig i sesongen eller i slutten av den på grunn av varierende føreforhold.
8.Vi kan maksimalt ha 10 ad gangen, men antallet er svært varierende.
9.10 til 40 pst., noe varierende fra fylke til fylke.
10.28åringen hevdet selv at han ikke hadde gitt uttrykk for varierende oppfatninger, men påpekte at han ventet med å si ifra om sin pasifisme til han ble klar over sin holdning i 1981.
11.AF og YS krever et likt prosentvis tillegg på omkring syv prosent på alle trinn fra 1. mai. Statstjenestemannskartellet, som forhandler for LOforbundene i Staten, krever et varierende prosenttillegg som starter på syv prosent på de laveste lønnstrinn og går opp i 7,5 prosent på mellomtrinnene, for derefter å falle til 0 prosent på de fem øverste trinn på tabellen.
12.Aftenposten anmelder synes" Lørdagssirkuset" med Turi Tarjem og Rita Westvik var et imponerende godt og varierende program.
13.Akershus Arbeiderblad har sett på de enkelte kommuners transporttilbud for funksjonshemmede, og tilbudet er svært varierende fra ingen ting til ganske gode tilbud.
14.Alle gjør i varierende grad for lite.
15.Allianser - av varierende styrke - mellom lokalbefolkning og velutdannede miljøvernere fra byene vil igjen oppstå.
16.Antallet privatbiler er imidlertid svært varierende og kan i helgene mangedobles.
17.Arne Bergseng fikk plassen til skadede Ørjan Løvdal, gjorde forøvrig en overraskende bra figur efter varierende innsats i klubbkampene den senere tiden.
18.Backspillet var også varierende i Storhamarhallen.
19.Barn som sliter med vegring hele tiden har varierende styrke i sine angstopplevelser.
20.Begeistringen for listeforbund er imidlertid meget varierende og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet står alene om å juble over den kommende endring i valgloven.
21.Begrunnelsen for 6timersdag har vært noe varierende, men særlig to argumenter har pekt seg ut.
22.Bl.a. 20 000 nye asteroider (tidligere kjente man bare til 3000) dvs. slike stener av varierende format som kretser rundt Solen først og fremst i et belte mellom Mars og Jupiters baner.
23.Boligblokken ligger i Ragnhild Schibbyes vei og rommer leiligheter av varierende størrelse.
24.Bukser med legg i livet og vidde over hoftene, med varierende benlengde, er tingen.
25.Byplansjefen fortolker derfor boligutvalgets vedtak for Søndre Klemetsrud slik at området nå kan bygges ut med 25 prosent tett / lav bebyggelse og 75 prosent blokker med varierende etasjeantall.
26.Både" Plakatgalleriet" i Rådhusgaten og" Plakathuset" i Møllergaten baserer seg i hovedsak på salg av plakater i eller uten ramme og til varierende priser.
27.Både våren og sommeren har vært gunstig, med grei våronn og varierende sommervær.
28.Ca. 100 barnehaver har deltatt i aksjonen med varierende oppslutning fra foreldrene.
29.Ca. 200 digitale telefonsentraler av varierende størrelse inngår i fremtidens digitale telenett.
30.Concordiastyret påpeker imidlertid at shipping er risikofylt, og at man derfor kan oppleve sterkt varierende kurser på aksjene.
Your last searches