Norwegian-Swedish translation of variert

 
 

More examples
1.Helhetsplanen er laget med tanke på at publikum skal møte opplevelser av variert kunstuttrykk i alle deler av bygget hvor teatergjengere kommer.
2.Lørdagssirkuset" - uten sikkerhetsnett - var et imponerende godt og variert direkteprogram.
3.Night Shift" er en" hårreisende" novellesamling med et variert utvalg spøkelsesslott, busemenn og gjenferd.
4.Overgangen mellom inn og utmark behandles med sikte på å skape en variert og vakker randsone".
5.Boligtilbudet i kommunen bør bli mer variert.
6.De kan virkelig kunsten å spille på mange strenger for å få frem et variert og innbydende bilde av sitt lands herligheter.
7.De undersøkelser som vårt visumkontor i Pakistan foretar, utføres på en litt mer variert måte efterhvert.
8.Et variert program med en fin blanding av toppnavn utenfra og landsdelenes egne krefter, fastslår Festspillenes daglige leder, Arvid Matheussen.
9.Flåten bør derfor få en mer variert sammensetning, fremholdt Listau.
10.Har oppfatningen av Rousseaus ideer variert meget i tidens løp ?
11.Ideen med et slikt samarbeidsprosjekt er å skape en utstilling som er variert, men som ikke blir usammenhengende og rotete slik større kollektivutstillinger har lett for å bli.
12.Ingen festspillarrangører her i landet satser så sterkt som oss på et variert og godt tilbud også for de små, skryter en av byens tannleger, Per Holst Ronnes.
13.Jeg skal være enig i at innholdet i filmene har vært variert, men det er også på tide å spørre hva politikerne har gjort for å skape et bedre kinotilbud i kommunene.
14.Rosenholm er et vakkert skoleanlegg med muligheter for variert bruk av de enkelte paviljonger.
15.Tallene har over en lengre periode variert mellom 70 og 100 døde på årsbasis, og vi havner ventelig i dette skiktet også iår, sier direktør Højdahl.
16.Vi har foreløbig ikke tatt stilling til hvilke artister som skal delta, men vi prøver å få listen så variert som mulig.
17.Vi har forsøkt å gi et så variert tilbud til våre eldre som mulig, sier avdelingsleder Lars N. Hvardal i kultur og kinoadministrasjonen.
18.Vi har vel vært på de fleste svenske skoler i ti år nå, men våre oppgaver har variert endel.
19.Vi kan love et meget variert og godt program iår også, men det er nok for tidlig å røbe noe om hvilke artister som dukker opp på festivalen.
20.Vi trenger et mer variert arbeidsliv for ungdommen, sier fylkesrådmann Kurt Mosbakk.
21.Vi trives i jobbene våre, har det både variert og spennende i yrket.
22.Vi vil for eksempel hjelpe bedrifter med tilhold i indre by til lokaler, slik at arbeidsplasser kan opprettholdes sammen med et variert bymiljø, fremholder Mæland.
23.23 sangere fremfører et variert program, fra det klassiske korrepertoar til nyere tids kormusikk.
24.Aamodt avviser bestemt at disse kan bidra til å få frem en variert kvalitetslitteratur og sikre ytringsfriheten.
25.Aktuell og variert var likeledes LØRdagsrevyen.
26.Alle burde være interessert i at de samlede virkninger av næringsstøtten gir et mest mulig variert arbeidsplassmønster på sikt.
27.Allerede i semifinalen viste han sterkt og variert spill, da han med 2220 i avgjørende sett, satte toppseedede Håkon Hoff utenfor.
28.Allikevel kunne ikke den sosialistiske skittkastingen forhindre at lørdagskvelden ble svært variert og underholdene.
29.Amos Oz, som er kjent fra et variert og sterkt forfatterskap, har i denne boken særlig intervjuet israelere som tilhører de sefardiske jøder, de som er innvandret fra arabiske land og som utdannelsesmessig og sosialt dermed føler at de står lavere på samfunnets rangstige.
30.Angrepet ble kanskje ikke variert nok i en så jevn kamp.
Your last searches